Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 


W trackie nocnych działań kontrolnych, prowadzonych w obrębie przejścia granicznego Kudowa – Słone/Nachod (droga krajowa nr 8)  z 19 na ...więcej
 
W dniu 17 maja 2013 r. w Kłodzku Inspektorzy z WITD Wrocław zabezpieczali miejsce zdarzenia, które zdarzyło się w obrębie ...więcej
 
W dniu wczorajszym w trakcie jednej z kontroli drogowych inspektorzy legnickiego oddziału dolnośląskiej inspekcji zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy z naczepą ...więcej
 
W dniu 16.05.2013 r. około  godz. 07:40 na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Radomierz zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy ...więcej
 
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli  w  Strzegomiu spostrzegli poruszający się po drodze krajowej nr 5 pojazd marki TATRA ...więcej
 
W dniu 15 maja 2013roku Inspektorzy transportu drogowego, z kłodzkiego oddziału WITD, wykonując czynności służbowe w Dusznikach Zdrój przy drodze ...więcej
 
W  dniach 14 i 15 maja 2013 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie ...więcej
 
W dniu 7  maja, na zaproszenie dyrekcji  Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu, inspektorzy z  kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu ...więcej
 
Po długim weekendzie dnia  6 maja 2013 r., od wczesnych godzin rannych  inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzali na ...więcej
 
Dbanie o uczciwą  konkurencję w transporcie drogowym osób jest jednym z celów działania Inspekcji Transportu Drogowego. W dniu 06 maja 2013 ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Następny »

>>> Archiwum <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu