Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

PROMOCJA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DZIECI NA  DRODZE.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Inspektorzy z WITD Wrocław OT w  Jeleniej Górze na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Łaszek ...więcej
 „BEZPIECZNY ŁADUNEK” – WSPÓŁPRCA Z CZESKIMI SŁUŻBAMI KONTROLNYMI

W dniu 14.06.2013 r. odbyły się  wzmożone działania  kontrolne dotyczące przewozów drogowych  rzeczy, oraz właściwego zabezpieczenia ładunku prowadzonych w ramach ...więcej
 DZIEŃ ZABEZPIECZNIA ŁADUNKU ZASPOTKANIE INSPEKTORÓW Z POLSKI, CZECH I NIEMIEC

W dniu 15.06.2013 r., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na zaproszenie Niemieckiej Inspekcji Transportu Drogowego (Bundesamt für ...więcej
 TRZEŹWY PORANEK - OBFITE „ŁOWY” W GŁOGOWIE

W dniu 17.06.2013 r. o godz. 06:04 w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Głogowie ukierunkowanych na kontrolę stanu trzeźwości kierujących ...więcej
 PRZWÓZ DZIECI PRZEZ NIEODPOWIEDZIALNEGO PRZEWOŹNIKA

Dnia 14.06.2013 r. po telefonicznej informacji zaniepokojonego rodzica inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego dokonali zatrzymania autobusu przewożący dzieci ze ...więcej
 PONAD 70 TONOWE TRAFIENIE NA WADZE PRESELEKCYJNEJ

W dniu 13 czerwca 2013 roku Inspektorzy z WITD we Wrocławiu ( OT Kłodzko) ujawnili wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym, ...więcej
 KIEROWCA „ZAROBIŁ” 20 PKT KARNYCH W KILKA MINUT

  Podczas działań kontrolnych na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szczytna Śląska inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...więcej
 NIERZETELNI  PRZEWOŹNICY NA TRASIE WROCŁAW - ŚWIDNICA

W dniu 12 czerwca w godzinach popołudniowych inspektorzy z wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wraz z ...więcej
 Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony także i na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej ...więcej
 (NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR

W dniu 12 czerwca 2013 r., w godzinach popołudniowych inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu