Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

KOLEJNY MAGNES ZAKŁÓCAJĄCY PRACĘ TACHOGRAFU

W dniu 14 sierpnia 2013 roku na 13 km drogi krajowej nr 8 w miejscowości Duszniki Zdrój, dolnośląscy  Inspektorzy ...więcej
 DOLNOŚLĄSKIE „MOTORY” W AKCJI

Wyposażenie Inspekcji Transportu Drogowego wywoływało dużo emocji. Wykorzystanie motorów pozwala na mobilne przemieszczenie się Inspektorów po całym terenie działania WITD ...więcej
 WSPÓLNE KONTROLE Z BUNDESAMT FÜR GÜTERVERKEHR

W dniu 13.08.2013r w ramach współpracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego z Niemieckim odpowiednikiem BAG z Drezna przeprowadzono wspólne działania kontrolne. ...więcej
 „NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIE”

Dolnośląski Inspektorzy Transportu, wykonując w niedzielę 11 sierpnia czynności służbowe w Jeleniowie k/Kudowy Zdrój przy drodze krajowej nr 8, ...więcej
 CZTEROOŚKA NA PROMILACH

W związku z licznymi skargami mieszkańców ul. Chrobrego w miejscowości Brzezina dotyczącymi przekraczania przez kierowców ciężarówek dopuszczalnej na tym ...więcej
 MOBILNA STACJA DIAGNOSTYCZNA GOŚCINNIE NA DOLNYM ŚLĄSKU

W dniu 18 lipca 2013 r.  – Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzą działania kontrolne na autostradzie ...więcej
 W dniu 17 lipca 2013 roku o godzinie 13:20 w miejscowości Duszniki Zdrój, na drodze krajowej nr 8 patrol ITD ...więcej
 INSPEKTORZY NA MOTORACH W AKCJI

Reagując na zapotrzebowanie mieszkańców, skarżących się na uciążliwości przejeżdżających pojazdów ciężarowych - w dniu 10 lipca 2013 Inspektorzy Transportu Drogowego ...więcej
 „SLALOM SUDECKI” TURECKIEGO KIEROWCY

W dniu 12 lipca 2013 r. w godzinach wieczornych, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Kłodzkiego Oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali ...więcej
 WSPÓŁPRACA Z NIEMIECKĄ „INSPEKCJĄ” BAG

W dniu 3 lipca 2013r. delegacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu uczestniczyła dzięki zaproszeniu BAG w spotkaniu zorganizowanym ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu