Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony także i na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej ...więcej
 (NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR

W dniu 12 czerwca 2013 r., w godzinach popołudniowych inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w ...więcej
 INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU NR 1 W OLEŚNICY

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu odwiedzili kolejną jednostkę oświatową. W dniu 10 czerwca br. odpowiadając na zaproszenie, ...więcej
 ZAGRAŻAŁ BEZPIECZEŃSTWU DROGOWEMU NARUSZAJĄC PRZEPISY CZASU PROWADZENIA POJAZDU

W dniu 6 czerwca 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu           ...więcej
 KIEROWCA CIĘŻARÓWKI PROWADZIŁ POJAZD POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW

W dniu 5 czerwca 2013 r. na drodze krajowej nr 8 w Boguszynie k/Kłodzka,  inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego ...więcej
 ŚMIERCIONOŚNA MIESZANKA NA A4 UJAWNIONA I ZABEZPIECZONA

Trujący towar niebezpieczny, fatalny stan techniczny ogumienia pojazdu ciężarowego w połączeniu z całkowitym brakiem zabezpieczenia przewożonego ładunku, a wszystko to, ...więcej
 DZIEŃ DZIECKA Z ITD.

[1]w dniu 29 maja 2013 r. inspektorzy z Oddziału Terenowego Dolnośląskiego WITD w Legnicy uczestniczyli w organizowanym z okazji Dnia ...więcej
 WSPÓŁPRACA Z MILICKĄ POLICJĄ

W dniu 28 maja 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami z sekcji ruchu ...więcej
 INFORMATYKA W WALCE Z OSZUSTWAMI NA TACHOGRAFIE

W dniu 27.05.2013 roku o godz. 11:50 w Legnicy na ulicy Jaworzyńskiej, droga krajowa nr 3 zatrzymano do kontroli samochód ...więcej
 NIERZETELNI  PRZEWOŹNICY W WAŁBRZYCHU I ŚWIDNICY

W dniu 20 maja w godzinach porannych inspektorzy z wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili na terenie ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu