Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania w trakcie transportu i wyposażenie jednostki transportowej w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ...więcej
 UKRYTY ADR NA A4

6 lutego 2019 r. o godzinie 8 rano na 156 km autostrady A4 Dolnośląscy Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...więcej
 NIEBEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

W dniu 30 stycznia 2019 r. w godzinach przedpołudniowych legniccy inspektorzy z WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, ...więcej
 PRZEZORNY NIE ZAWSZE UBEZPIECZONY

Kierowca w trakcie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy rejestrował na karcie kierowcy i tachografie cyfrowym odpoczynek zamiast jazdy. 18 ...więcej
 UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

17 stycznia br. Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak uroczyście przekazał trzy nowe samochody inspektorom z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. ...więcej
 INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO ZABEZPIECZYLI POSZKODOWANYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego przemieszczając się na punkt kontroli, udzielili pomocy poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. [2] 14 grudnia 2018 r. ...więcej
 NIEUCZCIWA KONKURENCJA W PRZEWOZIE OSÓB POD LUPĄ INSPEKCJI

Dolnośląscy inspektorzy kontrolowali kierowców samochodów osobowych, którzy świadczyli usługi zarobkowego przewozu osób z naruszeniem przepisów. 5 grudnia br. Dolnośląscy ...więcej
 NA PROMILACH PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ W CZASIE ZAKAZU RUCHU

Przed południem 1 listopada 2018 r. w Jeleniowie (droga krajowa nr 8, powiat kłodzki) patrol składający się z inspektora transportu ...więcej
 WSPÓŁPRACA ITD Z WYŻSZA SZKOŁĄ PRAWA

W wyniku porozumienia Pani Rektor-Prof. Dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Pani Dziekan- dr Anna Krajewska-Smardz z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego ...więcej
 TRANSPORT ODPADÓW BEZ OZNAKOWANIA I ZGŁOSZENIA DO REJESTRU

Pojazd, którym krajowy przewoźnik dokonywał transportu odpadów bez wymaganego oznakowania oraz zgłoszenia odpadów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu