Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

PONAD 1500% NORMY A KIEROWCA BEZ PRAWA JAZDY.

6 września 2018roku w godzinach porannych na obwodnicy Kłodzka inspektor kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH

5  września 2018  w niemieckim Oberlausitz,  na zaproszenie Polizeidirektion Görlitz odbyło się kolejne z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami ...więcej
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ

29 sierpnia 2018 r. w godzinach pooranych Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu pełniący obowiązki na motocyklach ...więcej
 NA „POTRÓJNYM” GAZIE AUTOBUSEM BEZ PRZEGLĄDU

W dniu 27 sierpnia 2018 roku droga krajowa nr 3 w okolicach miejscowości Radomierz. Inspektorzy z Oddziału Terenowego Inspekcji Transportu ...więcej
 JESTEM TYLKO KIEROWCĄ...

Prawie dwukrotnie więcej niż wynikało z dopuszczalnej masy całkowitej ważył zatrzymany do kontroli pojazd dostawczy. 2 sierpnia 2018 r. inspektorzy z ...więcej
 INSPEKTORZY NA OBCHODACH ŚWIĘTA POLICJI I 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

25 lipca 2018 r. na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli ...więcej
 WALKA Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, w ramach realizacji wniosków o kontrolę, prowadzili działania podczas których ujawnili przewóz ...więcej
 ITD UDAREMNIŁA PRZEWÓZ DZIECI NIESPRAWNYM AUTOKAREM Z NIETRZEŹWYM PILOTEM WYCIECZKI.

20 lipca 2018 roku na prośbę organizatora wyjazdu, w miejscowości Kąty Wrocławskie przeprowadzono kontrolę dwóch autokarów mających przewieźć dzieci ...więcej
 PRZEWÓZ ZWIERZĄT NIESPRAWNYM POJAZDEM NA DWÓCH KARTACH KIEROWCY

18 lipca 2018 roku, o godzinie 11:10, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady ...więcej
 20 DNI AUTOBUSEM BEZ ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO.

W dniu 18 lipca 2018, na drodze krajowej  nr 3 w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu