Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

W 5 MINUT STRACIŁ PRAWO JAZDY

W dniu 14 września 2013 roku podczas nocnych działań kontrolnych o godzinie 02:00  w Szczytnej (powiat kłodzki) na drodze krajowej ...więcej
 PRZEZ GRANICE NA „PODWÓJNYM GAZIE”

W dniu 12.09.2013 r. trakcie nocnych działań kontrolnych  prowadzonych przez Inspektorów Transportu Drogowego z WITD we Wrocławiu  w obrębie przejścia ...więcej
 „MORDERCZY KAMIKADZE” 40 GODZIN BEZ ODPOCZYNKU NA DRODZE

W dniu 10 września 2013r. w ramach działań na drodze krajowej nr 3 w Legnicy inspektorzy z  Legnickiego Oddziału WITD ...więcej
 „ODPOCZYNEK” ZA KÓŁKIEM

W dniu 9 września 2013 roku  podczas kolejnych nocnych działań kontrolnych w obrębie przejścia granicznego Kudowa/Nachod na drodze krajowej nr ...więcej
 NOCNE UŻYWANIE MAGNESU

W trackie nocnych działań kontrolnych, prowadzonych w obrębie przejścia granicznego Kudowa – Słone/Nachod (droga krajowa nr 8)  z 08 ...więcej
 PRZEGLĄD TECHNICZNY „NA ODLEGŁOŚĆ”

W dniu 6 września 2013 roku w ramach działań na terenie powiatu dzierżoniowskiego Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z WITD Wrocław ...więcej
 BILATERALNA WYMIANA Z BAG

W dniu 5 września 2013r inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ponownie odbyli wspólne kontrole z tożsamymi kontrolerami z ...więcej
 DOLNOŚLĄSKIE KONTROLE GIMBUSÓW  2013

W dniach 3 i 4 września 2013 roku Inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, jak co roku, przeprowadzili wzmożone ...więcej
 ZGŁOŚ GIMBUSA DO KONTROLI

Dbając o bezpieczeństwo przewozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Dolnego Śląska, pragniemy poinformować, iż w przypadkach wątpliwości ...więcej
 33 ROCZNICA SIERPNIA ’80

W dniu 01.09.02013 r Delegacja z Wojewódzkiego Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wzięła udział w obchodach  33 rocznicy ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 69 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu