Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

INFORMATYKA W WALCE Z OSZUSTWAMI NA TACHOGRAFIE

W dniu 27.05.2013 roku o godz. 11:50 w Legnicy na ulicy Jaworzyńskiej, droga krajowa nr 3 zatrzymano do kontroli samochód ...więcej
 NIERZETELNI  PRZEWOŹNICY W WAŁBRZYCHU I ŚWIDNICY

W dniu 20 maja w godzinach porannych inspektorzy z wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili na terenie ...więcej
 WYKRYTY „WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU” URUCHAMIANY PILOTEM

W trackie nocnych działań kontrolnych, prowadzonych w obrębie przejścia granicznego Kudowa – Słone/Nachod (droga krajowa nr 8)  z 19 na ...więcej
 DZIELNY KIEROWCA CIĘŻAROWKI – NIEDOPUŚCIŁ DO TRAGEDII

W dniu 17 maja 2013 r. w Kłodzku Inspektorzy z WITD Wrocław zabezpieczali miejsce zdarzenia, które zdarzyło się w obrębie ...więcej
 KAŻDE „OSZUSTWO” WYJDZIE NA JAW

W dniu wczorajszym w trakcie jednej z kontroli drogowych inspektorzy legnickiego oddziału dolnośląskiej inspekcji zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy z naczepą ...więcej
 TOWARY NIEBEZPIECZNE NA „POTRÓJNYM GAZIE”

W dniu 16.05.2013 r. około  godz. 07:40 na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Radomierz zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy ...więcej
 WPADKA W „GRANITOWYM ZAGŁĘBIU”

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli  w  Strzegomiu spostrzegli poruszający się po drodze krajowej nr 5 pojazd marki TATRA ...więcej
 PODWÓJNIE NIEBEZPIECZNY POJAZD

W dniu 15 maja 2013roku Inspektorzy transportu drogowego, z kłodzkiego oddziału WITD, wykonując czynności służbowe w Dusznikach Zdrój przy drodze ...więcej
 PRZEWODNICY I PILOCI WYCIECZEK W TROSCE O TURYSTÓW

W  dniach 14 i 15 maja 2013 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie ...więcej
  EDUKACJA DLA  BEZPIECZEŃSTWA   SPOTKANIE W GIMNAZJUM NR 3 W WAŁBRZYCHU

W dniu 7  maja, na zaproszenie dyrekcji  Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu, inspektorzy z  kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu