Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

„MYŚLAŁEM, ŻE INSPEKCJA W NIEDZIELE NIE PRACUJE….”

21 października 2018 roku Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia ujawnili w pojeździe wykonującym transport trującego towaru niebezpiecznego osobę postronną, ...więcej
 WYPADEK CYSTERNY Z KWASEM SIARKOWYM

W dniu 12 października 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, na prośbę Komendy Powiatowej Policji w ...więcej
 POWYŻEJ 90 GODZIN JAZDY NA PROMILACH

W dniu 09 października 2018 r. około godziny 11:40 na 156 km autostrady A4, został zatrzymany do kontroli drogowej ...więcej
 „NADWAGA” W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

05 października 2018 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu skutecznie realizując obywatelski wniosek o kontrolę wyeliminowali ...więcej
 RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

W czwartek 4 października Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wraz z etatowym członkiem Zarządu Powiatu - Piotrem Marchewką oraz kierownikiem Referatu Zarządzania ...więcej
 W GÓRY BEZ HAMULCÓW

W dniu 19.09.2018 r. inspektorzy z legnickiego oddziału ITD skontrolowali w Lubinie dwa autobusy, którymi miała być przewieziona grupa ...więcej
 Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2018 roku od godziny 18:00 do godz. 20.00, w części restauracyjnej Stacji Paliw ...więcej
 PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018

W okresie od 3 do 7 września 2018 roku Inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone działania, których celem ...więcej
 PONAD 1500% NORMY A KIEROWCA BEZ PRAWA JAZDY.

6 września 2018roku w godzinach porannych na obwodnicy Kłodzka inspektor kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA ITD NA SPOTKANIU SŁUŻB KONTROLNYCH W NIEMCZECH

5  września 2018  w niemieckim Oberlausitz,  na zaproszenie Polizeidirektion Görlitz odbyło się kolejne z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 64 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu