Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

POJAZD NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

20 marca 2018 r. w porze popołudniowej w Wałbrzychu na ulicy Wrocławskiej, inspektor kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, pełniąc służbę wraz ...więcej
 NA WYŁĄCZNIKU TACHOGRAFU PRZEZ POLSKĘ

20 marca 2018 r. około godziny 8:00 na 156 km autostrady A4 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we ...więcej
 INSPEKTORZY NA VIII TARGACH MOTOCYKLOWYCH WROCŁAW MOTORCYCLESHOW

17 i 18 marca 2018 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu, inspektorzy transportu drogowego z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...więcej
 MUSZĘ ZAROBIĆ WIĘC MANIPULUJĘ

15 marca 2018 r. w Głogowie inspektor z legnickiego oddziału Dolnośląskiego WITD, zatrzymał do kontroli samochód ciężarowy z przyczepą którym ...więcej
 INSPEKTORZY Z WIZYTĄ WE WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLU NR 92

9 marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu spotkali się z dziećmi z wrocławskiego Przedszkola nr ...więcej
 MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA

11 przeładowanych „busów”, stosowanie niedozwolonego urządzenia wpływającego na pracę tachografu, to tylko niektóre ze stwierdzonych naruszeń przez insp. z Wojewódzkiego ...więcej
 NASZ POWSZEDNI TRANSPORT...

06 marca 2018 r. dzień jak co dzień. Zespół kontrolny z legnickiego oddziału Inspekcji Transportu drogowego prowadzi kontrolę na ...więcej
 BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH

6 marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 9:00  na ...więcej
 XXXV STOLIK INSPEKCYJNY

Już po raz 35, inspektorzy z Dolnośląskiego WITD prowadzili 28 lutego na stacji paliw BP w Kątach Wrocławskich, tzw. ...więcej
 REGUŁY UCZCIWEJ KONKURENCJI  W TRANSPORCIE  POD NADZOREM ITD

W godzinach porannych 28 lutego  2017 r. na drodze krajowej nr 8  w Jeleniowie k/Kudowy Zdrój inspektorzy Inspekcji Transportu ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu