Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

STOLIK INSPEKCYJNY - ODSŁONA XXXIV

31 stycznia 2017 r. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zorganizowali kolejne spotkanie w ramach tzw. ...więcej
 UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

31 stycznia br. Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak uroczyście przekazał pięć nowych samochodów inspektorom z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. [2] ...więcej
 WPADŁ NA WŁASNE ŻĄDANIE…….

Minął niespełna rok od ostatniej kontroli przewoźnika litewskiego, w czasie której ujawniono podłączone niedozwolone urządzenie manipulacyjne do tachografu. I tak w ...więcej
 INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO W OCHRONIE ŚRODOWISKA I UCZCIWEJ KONKURENCJI.

30 stycznia 2018 roku w Jeleniej Górze  inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki IVECO, ...więcej
 KOLEJNY PRZEWÓZ ADR BEZ ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU

KOLEJNY PRZEWÓZ ADR BEZ ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU   29 stycznia 2018 roku, około godziny 07:30, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we ...więcej
 PRZEWÓZ OSÓB  NA PODWÓJNEJ MANIPULACJI

28 stycznia  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział terenowy w Jeleniej Górze, w ramach akcji „ Bezpieczny ...więcej
 XXXIV STOLIK INSPEKCYJNY

Kliknij tutaj, a następnie w plakat i poznaj szczegóły spotkania. więcej
 KOLEJNE NARUSZENIA SYSTEMU NADZORU NAD TRANSPORTEM

24 stycznia inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział terenowy w Jeleniej Górze prowadząc działania kontrolne na ...więcej
 REKORDOWE PRZEKROCZENIE WAGI POJAZDU DOSTAWCZEGO

24 stycznia 2018 roku, Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu ...więcej
 „JA MAM PO PROSTU JECHAĆ”

22.01.2018 r na autostradzie A4 Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław, zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy z naczepą należący ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 58 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu