Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ITD DLA KIEROWCÓW – STOLIK INSPEKCYJNY

ITD DLA KIEROWCÓW – STOLIK INSPEKCYJNY
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2013 roku od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 km drogi krajowej A4 kierunek Jędrzychowice – Wrocław)  odbędzie się pierwsze spotkanie  w ramach „Stolika Inspekcyjnego”.

W trakcie takiego spotkania, który będzie miał charakter otwarty, odpoczywający lub realizujący przerwę kierowcy, a także inne osoby  będą mogły w sposób bezpośredni zadawać pytania z zakresu np.:

  • wykonywania transportu drogowego,
  • przewozów na potrzeby własne,
  • czasu pracy kierowców,
  • wątpliwości związanych ze zmianami przepisów,
  • bezpieczeństwa na drodze

Na pytania uczestników w tym dniu, odpowiadać będą: Inspektorzy Transportu Drogowego zaproszeni goście z Niemieckiej Policji Autostradowej z Bautzen oraz  KWP z  Wrocławia.

Serdecznie zapraszam
Marek Szmigiel
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  

 


2013-09-23

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2013-09-26 10:45:59

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu