Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ITD DLA KIEROWCÓW – STOLIK INSPEKCYJNY

ITD DLA KIEROWCÓW – STOLIK INSPEKCYJNY
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2013 roku od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 km drogi krajowej A4 kierunek Jędrzychowice – Wrocław)  odbędzie się pierwsze spotkanie  w ramach „Stolika Inspekcyjnego”.

W trakcie takiego spotkania, który będzie miał charakter otwarty, odpoczywający lub realizujący przerwę kierowcy, a także inne osoby  będą mogły w sposób bezpośredni zadawać pytania z zakresu np.:

  • wykonywania transportu drogowego,
  • przewozów na potrzeby własne,
  • czasu pracy kierowców,
  • wątpliwości związanych ze zmianami przepisów,
  • bezpieczeństwa na drodze

Na pytania uczestników w tym dniu, odpowiadać będą: Inspektorzy Transportu Drogowego zaproszeni goście z Niemieckiej Policji Autostradowej z Bautzen oraz  KWP z  Wrocławia.

Serdecznie zapraszam
Marek Szmigiel
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  

 


2013-09-23

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2013-09-26 10:45:59

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu