Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W dniu 25 września 2013 roku odbyło się I z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi w ramach programu prewencyjnego „Stolik Inspekcyjny”.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W spotkaniu, które zainicjował Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wzięli udział zaproszeni goście z Niemieckiej Policji w Bautzen: Pani Kristina Dietze Z-ca kierownika sekcji dochodzeniowej, Pan Falko Schölzel – Kierownik sekcji kontroli ruchu drogowego i Pan Joahim Schurich Policjant sekcji dochodzeniowej. Policję z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu reprezentował Pan Z-ca Naczelnik WRD nadkom. Dariusz Matuszczyk, asp. Paweł Mogilski.

Gospodarzami spotkania był Pan Dyrektor Marek Szmigiel oraz prowadzący je Naczelnik Wydziału Inspekcji Daniel Woźniak i inspektorzy Adam Lepak i Maciej Molenda, sprawami organizacyjnymi zajmowała się Pani Naczelnik Patrycja Żarska Cynk.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Spotkanie miało charakter otwarty. Skorzystali z niego przede wszystkim kierowcy realizujący przerwę lub odpoczynek na Parkingu stacji paliw BP.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Przez dwie godziny uczestnicy byli zasypywani pytaniami, na które na przemian udzielali odpowiedzi. Większość pytań zostanie opracowana i odpowiedzi zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w części: „Porady ITD” http://www.dolnyslask.witd.gov.pl/Porady-ITD-1-51.html

W związku z tym, że spotkanie było bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez uczestników, już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II spotkaniu „Stolika Inspekcyjnego”. 


2013-09-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2013-10-10 14:30:26

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu