Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W dniu 25 września 2013 roku odbyło się I z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi w ramach programu prewencyjnego „Stolik Inspekcyjny”.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W spotkaniu, które zainicjował Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wzięli udział zaproszeni goście z Niemieckiej Policji w Bautzen: Pani Kristina Dietze Z-ca kierownika sekcji dochodzeniowej, Pan Falko Schölzel – Kierownik sekcji kontroli ruchu drogowego i Pan Joahim Schurich Policjant sekcji dochodzeniowej. Policję z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu reprezentował Pan Z-ca Naczelnik WRD nadkom. Dariusz Matuszczyk, asp. Paweł Mogilski.

Gospodarzami spotkania był Pan Dyrektor Marek Szmigiel oraz prowadzący je Naczelnik Wydziału Inspekcji Daniel Woźniak i inspektorzy Adam Lepak i Maciej Molenda, sprawami organizacyjnymi zajmowała się Pani Naczelnik Patrycja Żarska Cynk.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Spotkanie miało charakter otwarty. Skorzystali z niego przede wszystkim kierowcy realizujący przerwę lub odpoczynek na Parkingu stacji paliw BP.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Przez dwie godziny uczestnicy byli zasypywani pytaniami, na które na przemian udzielali odpowiedzi. Większość pytań zostanie opracowana i odpowiedzi zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w części: „Porady ITD” http://www.dolnyslask.witd.gov.pl/Porady-ITD-1-51.html

W związku z tym, że spotkanie było bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez uczestników, już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II spotkaniu „Stolika Inspekcyjnego”. 


2013-09-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2013-10-10 14:30:26

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu