Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Ogłoszenia


Dariusz Przybytniowski nowym Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Akt powołania wręczył 30.05.2016 Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Podczas uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, obecny był także p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Po wręczeniu nominacji, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie, podczas którego Główny Inspektor przedstawił pracownikom nowego szefa WITD. Podczas wizyty Alvin Gajadhur nakreślił również ramowe kierunki działania,  przedstawiając tym samym plan reorganizacji struktury ITD.

Nowy szef dolnośląskiej inspekcji jako oficer pełnił służbę w stopniu nadkomisarza Policji. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, rozszerzając kompetencje w kierowaniu i dowodzeniu zespołem poprzez podyplomowe studia z zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi. Przez szereg lat budował efektywne relacje z Prokuraturą rejonową, okręgową oraz apelacyjną. Jak podkreśla nowy dolnośląski WITD: " Wierzę, że należy dążyć do zwiększania zaufania społecznego do Inspekcji Transportu Drogowego poprzez realizowanie funkcji służebności wobec obywateli oraz implementowanie zasad demokratycznego państwa prawnego". Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Źródło: GITD


2016-05-31

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2016-06-06 11:02:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu