Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Porady


SZKOLENIE OKRESOWE I UZYSKANIE WPISU DO PRAWA JAZDY

Przepisy ustawy o transporcie drogowym (art. 39 a) określają warunki, jakie powinien spełniać kierowca zatrudniany przez przedsiębiorcę (podmiot), który wykonuje przewozy drogowe. Jednym z wymogów świadczenia pracy w charakterze kierowcy jest ukończenie szkolenia okresowego.

Termin odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy został wskazany w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701).

Tabela 1- dla kategorii C1/C

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2010

01.01.1981-31.12.1995

10 września 2011

01.01.1996- 31.12.2000

10 września 2012

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2013

01.01.2006- 10.09.2009

10 września 2014

 

Tabela 2- dla kategorii D1/D

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2009

01.01.1981- 31.12.1990

10 września 2010

01.01.1991- 31.12.2000

10 września 2011

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2012

01.01.2006- 10.09.2008

10 września 2013

 

Do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy, które potwierdza odbycie szkolenia okresowego, kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie i okazanie na żądanie uprawnionego organu, wydane przez przewoźnika zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Oprac. Justyna Sowińska


2013-04-03

opublikowano przez:  Sowińska Justyna
2013-06-11 13:12:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu