Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Porady


SZKOLENIE OKRESOWE I UZYSKANIE WPISU DO PRAWA JAZDY

Przepisy ustawy o transporcie drogowym (art. 39 a) określają warunki, jakie powinien spełniać kierowca zatrudniany przez przedsiębiorcę (podmiot), który wykonuje przewozy drogowe. Jednym z wymogów świadczenia pracy w charakterze kierowcy jest ukończenie szkolenia okresowego.

Termin odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy został wskazany w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701).

Tabela 1- dla kategorii C1/C

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2010

01.01.1981-31.12.1995

10 września 2011

01.01.1996- 31.12.2000

10 września 2012

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2013

01.01.2006- 10.09.2009

10 września 2014

 

Tabela 2- dla kategorii D1/D

Data uzyskania uprawnień

Data uzyskania wpisu do prawa jazdy

do 31.12.1980

10 września 2009

01.01.1981- 31.12.1990

10 września 2010

01.01.1991- 31.12.2000

10 września 2011

01.01.2001- 31.12.2005

10 września 2012

01.01.2006- 10.09.2008

10 września 2013

 

Do czasu uzyskania wpisu do prawa jazdy, które potwierdza odbycie szkolenia okresowego, kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie i okazanie na żądanie uprawnionego organu, wydane przez przewoźnika zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Oprac. Justyna Sowińska


2013-04-03

opublikowano przez:  Sowińska Justyna
2013-06-11 13:12:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu