Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Porady


ZAKAZY WAKACYJNE 2013

 

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym na drogach zaczną obowiązywać okresowe ograniczenia ruchu. Zakazy dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o DMC powyżej 12 t. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 147, poz. 1040 z późn. zm.)

ZAKAZY WAKACYJNE 2013

Poniżej zamieszczamy tabelkę, w której ujęto zakazy wakacyjne w 2013 r. 

Tabela – zakazy wakacyjne 2013

DATA W GODZINACH 
28 czerwca (piętek) 18:00 – 22:00
29 czerwca (sobota) 08:00 – 14:00
30 czerwca (niedziela) 08:00 – 22:00
5 lipca (piątek) 18:00 – 22:00
6 lipca (sobota) 08:00 – 14:00
7 lipca (niedziela) 08:00 – 22:00
12 lipca (piątek) 18:00 – 22:00
j13 lipca (sobota) 08:00 – 14:00
14 lipca (niedziela) 08:00 – 22:00
19 lipca (piątek) 18:00 – 22:00
20 lipca (sobota) 08:00 – 14:00
21 lipca (niedziela) 08:00 – 22:00
26 lipca (piątek) 18:00 – 22:00
27 lipca (sobota) 08:00 – 14:00
28 lipca (niedziela) 08:00 – 22:00
2 sierpnia (piątek) 18:00 – 22:00
3 sierpnia (sobota) 08:00 – 14:00
4 sierpnia (niedziela) 08:00 – 22:00
9 sierpnia (piątek) 18:00 – 22:00
10 sierpnia (sobota) 08:00 – 14:00
11 sierpnia (niedziela) 08:00 – 22:00
14 sierpnia (środa) 18:00 – 22:00
15 sierpnia (czwartek) 08:00 – 22:00
16 sierpnia (piątek) 18:00 – 22:00
17 sierpnia (sobota) 08:00 – 14:00
18 sierpnia (niedziela) 08:00 – 22:00
23 sierpnia (piątek) 18:00 – 22:00
24 sierpnia (sobota) 08:00 – 14:00
25 sierpnia (niedziela) 08:00 – 22:00
30 sierpnia (piątek) 18:00 – 22:00
31 sierpnia (sobota) 08:00 – 14:00
1 września (niedziela) 08:00 – 22:00

 

 


Pliki do pobrania:


2013-06-25

opublikowano przez:  Sowińska Justyna
2012-05-16 09:49:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu