banner góra
bip

Strona Główna  >>  Działania


MAŁY-WIELKI PROBLEM

W dniu 28 marca 2017 r. około godziny 8.00 na ul. Średzkiej we Wrocławiu, inspektorzy z wrocławskiego WITD, zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika krajowego wykonującego przewóz towaru w relacji Wrocław – Rawicz.

Działania prowadzone w tym dniu ukierunkowane były przede wszystkim na ważenia pojazdów. Zatrzymany do kontroli kierowca tłumaczył, że nie ma potrzeby ważenia pojazdu ponieważ przewozi lekki ładunek. 

Oględziny skrzyni ładunkowej pojazdu odsłoniły jednak inny poważny problem.

Jak się okazało, kierowca przewoził zatrzymanym do kontroli pojazdem 200 kg towaru niebezpiecznego w bębnie ciśnieniowym, sklasyfikowany jako UN 2363 – Merkaptan Etylowy – klasa 3. Po dokonaniu sprawdzenia przez kontrolującego inspektora przepisów w zakresie przewozu takiego ładunku, okazało się, że towar ten należy do I grupa pakowania co sygnalizuje, że stwarza on bardzo duże zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Początkowo kierujący twierdził, że opakowanie z towarem niebezpiecznym jest puste jednak analiza dołączonych do opakowania dokumentów wykazał, że bęben jest jednak napełniony niebezpiecznym towarem. Jak ustalił kontrolujący inspektor, nawet tak niewielka ilość tego towaru wymagała jego przewozu na zasadach określonych w umowie ADR tj. międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 

W toku kontroli stwierdzono w pojeździe brak instrukcji pisemnej dla kierowcy informującej między innymi o postępowaniu w razie „uwolnienia” się towaru podczas przewozu, stwierdzono brak prawidłowego zabezpieczenia ładunku, braki w wyposażeniu przeciwpożarowym, a także brak wymaganego oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, sygnalizującymi o przewozie towaru niebezpiecznego.

W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przewoźnika i nadawcy towaru wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające.

Kierującego ukarano mandatem karnym za niezabezpieczenie ładunku i wydano mu zakaz dalszej jazdy do chwili usunięcia stwierdzonych naruszeń.

 


2017-03-28

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-04-11 15:18:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu