banner góra
bip

Strona Główna  >>  Działania


TRANSPORT ODPADÓW POD KONTROLĄ ITD

W godzinach wieczornych 29 grudnia  2017 r. w Głuszycy (powiat wałbrzyski) inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, wykonując polecenie Wojewody Dolnośląskiego podjęli interwencję z związku z transportem odpadów wykonywanym przez przewoźnika z województwa łódzkiego.

Pojazdy zostały zatrzymane do kontroli  bezpośrednio po rozładunku paliwa alternatywnego na jednej z posesji znajdującej się w Głuszycy Górnej. W związku z podejrzeniem, iż paliwo alternatywne jest odpadem które zostało przewożone i składowane bez odpowiednich zezwoleń na miejsce przybyła także Policja oraz kontroler Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu. Przybyli na miejsce inspektorzy ITD. Stwierdzili,  iż kierowy nie są wyposażeni we wszystkie wymagane dokumenty oraz że oba pojazdy nie posiadają na dzień kontroli ważnego sprawdzenia okresowego tachografów. .

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi a wobec przewoźnika wszczęte zostanie administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W zakresie  prawidłowości przewozu odpadów i ich składowania dalsze czynności w sprawie poprowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W oparciu o obowiązujące przepisy do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozu  odpadów, co realizowane jest konsekwentnie od wielu lat. Obowiązujące na terenie Polski oraz UE obostrzenia w transporcie odpadów mają przeciwdziałać nielegalnemu oraz niekontrolowanemu ich napływowi zarówno na teren UE z zewnątrz jak i na teren poszczególnych państw.

W kończącym się 2017 roku wyżej opisane czynności były już kolejnymi interwencjami podjętymi przez Inspekcję Transportu Drogowego, w sprawie przewożenia odpadów na terenie województwa dolnośląskiego. 


2018-01-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-02 13:07:13

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu