banner góra
bip

Strona Główna  >>  Ogłoszenia


WYNIK NABORU NA STANOWISKO APLIKANT W ODDZIALE WYDZIAŁU INSPEKCJI

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ogłasza wynik naboru na stanowisko:

  1. aplikant  - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego; miejsce pracy Kłodzko i obszar województwa dolnośląskiego
  2. aplikant  - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego; miejsce pracy Legnica i obszar województwa dolnośląskiego

Wyniki naboru znajdują się na stronie http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-44.html


2017-02-23

opublikowano przez:  Arent - Marzec Iwona
2017-02-23 09:35:47

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu