Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
7 marca 2019 roku  Inspektorzy z WITD Wrocław  Oddział Terenowy w Kłodzku skontrolowali wzbudzający ich obawy co do stanu technicznego i niewłaściwego zabezpieczenia ładunku pojazd ciężarowy lokalnego przewoźnika, który poruszał się drogą publiczną w gęstym ruchu drogowym.

Nieprawidłowości ujawnione w toku podjętych czynności przerosły jednak oczekiwania kontrolujących, który przecież niejedno już na drodze widzieli.

Ładunek, ważący łącznie 15 t był zabezpieczony jedynie dwoma, luźnymi pasami które w żaden sposób nie stanowiły jakiegokolwiek zabezpieczenia ładunku. Ładunek zresztą przemieścił się na skrzyni ładunkowej podczas przewozu.

DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

Badanie stanu technicznego pojazdu wykazało ogromną ilość rażących usterek które w większości stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inspektorzy przeprowadzili szczegółową kontrolę auta przy wykorzystaniu urządzeń stacji kontroli pojazdów  i ujawnili m.in.:

- uszkodzoną zwrotnicę tj. poluzowany wspornik drążka kierowniczego (jest to jedyny element łączący przekładnię kierowniczą z kołami pojazdu),

- wycieki płynów eksploatacyjnych,

- popękane tarcze hamulcowe I osi,

- całkowity brak hamowania kół III osi oraz jednego koła II osi,

- niesprawny hamulec postojowy,

- niesprawność układu pneumatycznego uruchamiającego hamulce – ubytki powietrza, nadmierna absorpcja,

- brak tulei stabilizatora, uszkodzone tuleje drążków reakcyjnych,

- uszkodzone ogumienie,

- zaawansowana korozja ramy głównej,

- nadmierne luzy połączeń układu kierowniczego,

Dodatkowo użytkownik pojazdu naprawiał wcześniej zawieszenie w sposób niedopuszczalny, spawając uszkodzone elementy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wobec przewoźnika wszczęte postępowanie administracyjne. Dodatkowo przedsiębiorca, będący jednocześnie kierowcą, został ukarany mandatem karnym za przewożenie niezabezpieczonego ładunku.

Na szczęście inspektorzy notują w ostatnim czasie względną poprawę w zakresie stanu pojazdów oraz zabezpieczania przewożonych ładunków zaś przypadki jak wyżej prezentowany stanowią coraz mniejszy odsetek w ogólnej liczbie kontrolowanych przez dolnośląską ITD pojazdów.

DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY CIĘŻARÓWKI ZE ŹLE ZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM


2019-03-08

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-08 11:49:56

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu