Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
Kierowca bez prawa jazdy, przewoził ludzi niesprawnym pojazdem ciężarowym, bez badań technicznych na skrzyni ładunkowej. Tak jednym zdaniem można opisać skandaliczny sposób w jaki pracownicy sezonowi narodowości ukraińskiej przewożeni byli pojazdem ciężarowym z pola po drodze publicznej do gospodarstwa, jednego spod wrocławskich plantatorów truskawek.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
11 czerwca br. o godzinie 8:30 dolnośląscy inspektorzy wykonujący czynności kontrolne na motocyklach służbowych realizowali wnioski społeczeństwa dotyczące naruszania przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym na terenie powiatu trzebnickiego.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
Inspektorzy transportu drogowego na motocyklach objęli nadzorem ruch pojazdów ciężarowych na obszarze miejscowości Strzeszów, gmina Wisznia Mała. Z uwagi na powtarzający się problem dotyczący nieprzestrzegania znaków zakazu ograniczających wjazd pojazdów powyżej 8 ton dopuszczalnej masy rzeczywistej.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
W wyniku działań kontrolnych ustalono, że znaki zakazu w wyniki aktu wandalizmu zostały zamalowane w celu umożliwienia bezkarnego niestosowania się do nich.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
Na miejscu inspektorzy zatrzymali przed znakiem pojazd ciężarowy. W szoferce pojazdu prócz kierującego narodowości ukraińskiej stwierdzono 2 pasażerów. Kierujący oświadczył, że nie ma prawa jazdy.

W wyniku dalszych czynności kontrolnych po otworzeniu przestrzeni ładunkowej kontrolowanego pojazdu okazało się, że znajdują się w niej między stertą pustych łubianek, kolejni 4 pasażerowie narodowości ukraińskiej.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
Dalsze czynności kontrolne wykazały, że ważność przeglądu technicznego kontrolowanego pojazdu upłynęła ponad rok temu, a układ hamulcowy pojazdu jest niesprawny.

Na miejsce kontroli inspektorzy wezwali funkcjonariuszy Policji w celu ustalenia legalności pobytu na terytorium RP, 6 pasażerów pochodzących z Ukrainy, którzy byli przewożeni feralną ciężarówką.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
Przybyły na miejsce kontroli plantator truskawek wyjaśnił, że nie miał możliwości zorganizowania przewozu pracowników w inny sposób, a pojazd zamierza po sezonie zezłomować.

BEZMYŚLNY PRZEWÓZ PASAŻERÓW
W wyniki podjętych czynności na kierującego nałożono łącznie 3 mandaty karne, pojazd został niedopuszczony do ruchu, a dowód rejestracyjny został zatrzymany. 


2019-06-11

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-06-11 12:48:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu