Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niesprawny autobus przewożący dzieci

W piątek (21 kwietnia), Inspektorzy z Wrocławia przeprowadzili na wniosek dyrekcji jednego z wrocławskich przedszkoli kontrolę autobusu, którym miały zostać zawiezione „przedszkolaki” na wycieczkę do Oleśnicy.Przewoźnik do wykonania przewozu podstawił autobus o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, który podlega ponadstandardowym wymogom bezpieczeństwa w zakresie warunków technicznych i niezbędnego wyposażenia z uwagi na możliwości poruszania się ze zwiększoną prędkością.W trakcie kontroli stwierdzono, poważne uszkodzenie punktu kotwiczenia pasa bezpieczeństwa jednego z foteli zamontowanych w autobusie.Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, iż pojazd mimo posiadania tzw., dopuszczenia „BUS 100” nie spełniał wymogów bezpieczeństwa dla tego typu pojazdu z uwagi na brak podłokietnika uniemożliwiającego przemieszczanie się pasażerów na boki na skraju jednego z foteli oraz przegrody zabezpieczającej kierowcę przed uderzeniem z tyłu.Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Na kierowcę nałożono mandat karny.Kierującemu wydano zakaz przewozu pasażerów na uszkodzonym fotelu. Ograniczono również możliwość poruszania się pojazdem do maksymalnie 80 km/h. Ponadto polecono przewoźnikowi niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.