Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożar naczepy ciężarówki na A4

W środę (10 maja) naczepa pojazdu członowego na którą załadowano tlenek cynku, stanęła w płomieniach na 126 km  autostrady A4. Prawdopodobnie przyczyną pożaru były nagrzane hamulce naczepy, które w efekcie doprowadziły do zapłonu i wystrzału opony.  Próby ugaszenia pożaru przez kierującego oraz świadków zdarzenia niestety nie dały pożądanego rezultatu. Dopiero przybyli na miejsce strażacy ugasili płonącą naczepę. W wyniku pożaru doszło do poważnego uszkodzenia opakowań w których przewożony był towar niebezpieczny, który wysypał się na jezdnię. Na prośbę Policji, inspektorzy transportu drogowego dokonali kontroli pod kątem prawidłowości przewozu towarów niebezpiecznych. Podczas sprawdzenia dokumentu przewozowego okazało się, iż pojazdem przewożono materiał niebezpieczny sklasyfikowany zgodnie z umową ADR pod UN3077 jako materiał zagrażający środowisku, stały i.n.o. (tlenek cynku). W wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili dwa naruszenia ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej informującymi, że przewożone są materiały niebezpieczne. Natomiast kierujący nie posiadał ważnego na dzień kontroli szkolenia kierowcy ADR. Poprzednie uprawnienia ważne były do dnia 11.09.2021 r. Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.