Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilans dwudniowych kontroli autobusów szkolnych na Dolnym Śląsku

Kontrole autobusów, którymi do dolnośląskich placówek oświatowych codziennie dojeżdżają uczniowie, rozpoczęły się we wtorek (5 września) i były kontynuowane również w środę (6 września).  Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali autobusy w powiatach: wrocławskim, oleśnickim, trzebnickim, górowskim, wołowskim, oławskim, lwóweckim, karkonoskim, ząbkowickim, wałbrzyskim, kłodzkim, jaworskim i złotoryjskim. Sprawdzali przede wszystkim stan techniczny pojazdów, ale również trzeźwość kierowców i ich uprawnienia. Inspektorzy z dolnośląskiej ITD podczas dwóch dni działań skontrolowali łącznie 93 autobusy. Zatrzymali łącznie 15 dowodów rejestracyjnych z czego 8 autobusów nie dopuścili do dalszej jazdy. Najpoważniejsze usterki w pierwszym dniu działań inspektorzy stwierdzili w Ziębicach w powiecie ząbkowickim. Skontrolowane tam 2 autobusy nie nadawały się do dalszej jazdy. Oba zostały wycofane z ruchu. W jednym z autobusów inspektorzy stwierdzili poważne pęknięcia i korozję elementów nośnych – ramy. Podobna sytuacja miała miejsce podczas drugiego dnia działań. Inspektorzy wycofali z ruchu 2 autobusy w Brzegu Dolnym w powiecie wołowskim. Pokwitowania za zatrzymane dowody zawierały długą listę usterek w tym takie, które eliminowały wspomniane pojazdy z ruchu tj. uszkodzone siedzenia, niesprawny system  awaryjnego otwierania drzwi, uszkodzone punkty kotwiczenia pasów czy nieszczelność układu hamulcowego.  Pozostałe stwierdzone usterki techniczne podczas dwóch dni działań w skontrolowanych autobusach szkolnych dotyczyły niesprawnego oświetlenia, wycieków płynów eksploatacyjnych, niewłaściwie przymocowanych siedzeń, pękniętej szyby czołowej, niesprawnego działania układu emisji spalin czy zużytego ogumienia. W 5 przypadkach inspektorzy za niewłaściwy stan techniczny ukarali mandatami karnymi kierowców autobusów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy wszczęli 7 postępowań administracyjnych za niewłaściwy stan techniczny i braki wymaganej dokumentacji wobec przedsiębiorców i osób zarządzających. Kontrole autobusów szkolnych będą kontynuowane podczas trwającego roku szkolnego.