Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania

Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą ponad dwadzieścia lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego.

 • Inspektorzy reagują na wnioski mieszkańców Oławy

  Kontrola stanu technicznego pojazdu
  16 lipca 2024r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia skutecznie interweniowali w Oławie i okolicach, odpowiadając na wniosek mieszkańców dotyczący nierespektowania przepisów ruchu drogowego przez kierowców pojazdów ciężarowych. Skargi dotyczyły głównie przekraczania ograniczeń tonażowych na drodze wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Gaj Oławski oraz przewozu ładunków sypkich bez odpowiedniego zabezpieczenia.
  Data publikacji: 16-07-2024 14:42
 • „Rozrywkowy” kierowca stracił prawo jazdy

  Kontrolowany pojazd
  0,75 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca pojazdu ciężarowego, który został zatrzymany przez wspólny patrol Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.
  Data publikacji: 15-07-2024 10:17
 • Kolejne mocno przeładowane „dostawczaki” na wadze dolnośląskiej ITD

  Miejsce ważenia ul. Karkonoska Wrocław
  Szereg mocno przeładowanych dostawczaków wyeliminowała z ruchu drogowego dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego.
  Data publikacji: 12-07-2024 13:20
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR z „masą” naruszeń

  Miejsce kontroli 156 km autostrady A4
  11 lipca 2024r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia zatrzymali na 156 km autostrady jednostkę transportową przewożącą blisko 12 tysięcy litrów oleju napędowego. Kontrola ujawniła liczne naruszenia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
  Data publikacji: 12-07-2024 12:29
 • Skuteczne działania kontrolne z wykorzystaniem motocykli ITD

  Miejsce kontroli - ul. Karkonoska Wrocław
  W dniu 8 lipca 2024 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kontrole drogowe, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów. Ważenie pojazdów odbyło się na ul. Karkonoskiej we Wrocławiu, a do typowania pojazdów wykorzystano motocykl służbowy ITD.
  Data publikacji: 08-07-2024 13:59
 • W celu ukrycia „profesjonalnej” naprawy nałożył szpachlę …..

  Kontrola pojazdu przy wykorzystaniu Mobilnej Lini Diagnostycznej
  W poniedziałek 8 lipca 2024r, na autostradzie A4 w pobliżu Godzieszowa , inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ITD przeprowadzili kontrolę drogową z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej.
  Data publikacji: 08-07-2024 12:21
 • Funkcjonariusze dolnośląskiej inspekcji transportu drogowego kontynuują walkę z szarą strefą przewozu osób.

  Miejsce kontroli - postój TAXI - port lotniczy Wrocław
  Wrocławscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli taksówkę pod wrocławskim lotniskiem na Starachowicach. W wyniku kontroli ujawniono wykonywanie przedmiotowego przewozu przez obywatela Uzbekistanu nie posiadającego polskiego prawa jazdy wymaganego przy tego typu przewozach.
  Data publikacji: 08-07-2024 11:56
 • Kolejne kontrole przewozu osób z naruszeniami

  Pojazd Inspekcji Transportu Drogowego i zatrzymany do kontroli pojazd TAXI
  Inspektorzy z dolnośląskiej ITD wytypowali do kontroli pojazd, którym realizowany był przewóz osób z użyciem aplikacji mobilnej. Wynik kontroli to kolejny przypadek prowadzenia takiego pojazdu przez obcokrajowca, który nie posiadał krajowego prawa jazdy. Kontrola zakończyła się mandatem i zakazem dalszego wykonywania przewozów. 
  Data publikacji: 01-07-2024 13:17
 • Inspektorzy wyłączyli z ruchu pojazd zagrażający bezpieczeństwu

  Inspektorzy wyłączyli z ruchu pojazd zagrażający bezpieczeństwu
  Kontrola drogowa na autostradzie A4 wykazała poważne zaniedbania w zakresie stanu technicznego pojazdu ukraińskiego przewoźnika. Dzięki interwencji inspektorów z dolnośląskiej  ITD, udało się zapobiec potencjalnemu zagrożeniu na drodze.
  Data publikacji: 01-07-2024 11:57
 • Przewozy osób pod kontrolą

  Pojazd Inspekcji Transportu Drogowego i widok galeryjki z napisem TAXI
  Dolnośląscy inspektorzy Transportu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i pracownikami Urzędu Miasta przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na przewozy osób na terenie miasta Wrocławia. W sumie inspektorzy skontrolowali 15 pojazdów. Wynik to dwa przypadki wykonywania przewozu osób przez kierowców nieposiadających zgodnie z przepisami krajowego prawa jazdy. Dziewięciu skontrolowanych kierowców nie posiadało w pojeździe wymaganej licencji.
  Data publikacji: 27-06-2024 14:13