Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na kontrole „szarej strefy” w przewozach osób. Trzech kolejnych, zatrzymanych kierowców ...więcej
 KOLEJNE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4

Podstawowym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w miejscach, w których obowiązuje ...więcej
 INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO ODDALI HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

1 sierpnia 2020 r. na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obrębskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wzięli udział ...więcej
 KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.

Dwóch kierowców bez uprawnień do wykonywania transportu drogowego zatrzymał patrol motocyklowy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na drodze powiatowej nr ...więcej
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.

Niestosowanie się do ograniczeń tonażowych, przekraczanie dozwolonej prędkości to tylko niektóre z naruszeń popełnionych przez kierowców poruszających się drogą ...więcej
 JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.

Brak świateł hamowani „stop” w 32 tonowej ciężarówce wjeżdżającej ul. Średzką do Wrocławia zwrócił uwagę inspektora na motocyklu typującego ...więcej
 SKUTECZNE KONTROLE Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA A4.

Niesprawne hamulce, uszkodzony tachograf, skrajnie zużyte ogumienie i wiele innych to bilans tylko jednej z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów ...więcej
 KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU

Nałożone mandaty karne, zatrzymane dowody rejestracyjne, wszczęte postępowania administracyjne, zakazy dalszej jazdy pojazdami zagrażającymi bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to ...więcej
 NIELEGALNE PRZEWOZY OSÓB POD KONTROLĄ INSPEKCJI

Czterech kolejnych, zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych ...więcej
 REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH

17 lipca 2020rok w miejscowości Pisarzowice w powiecie kamiennogórskim realizując wnioski o kontrole mieszkańców na zbyt szybko poruszające się ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu