Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
BYĆ MOŻE NIE DOSZŁO DO KOLEJNEJ TRAGEDII Z UDZIAŁEM AUTOKARU  - powiększ

  Analiza czasu pracy kierowców wożących pasażerów na międzynarodowej linii z Pragi do Zaporoża wykazała m.in., że kierowcy wielokrotnie łamali ...
 3-KROTNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU I NADAL JEŹDZI.. - powiększ

W dniu 16.09.2021roku w godzinach popołudniowych Inspektor Transportu Drogowego z WITD Wrocław oddział kłodzki wraz z funkcjonariuszem KMP Wałbrzych ...
 CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ

Polski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy w relacji Polska – Holandia pojazdem z niesprawnymi hamulcami oraz  pękniętą ramą. Podróż ...
  CHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI  - powiększ

Naruszenie obowiązku ruchu prawostronnego przyczyniło się do zatrzymania i kontroli czeskiego kierowcy ‘dostawczaka”. Jak się później okazało nie było ...
 DUŻA MASZYNA BEZ ZABEZPIECZENIA - powiększ

W dniu 16.09.2021 r. w Wałbrzychu Inspektorzy z WITD Wrocław wraz z funkcjonariuszami policji KMP Wałbrzych zatrzymali do kontroli ...
 TRAGICZNY W SKUTKACH WYPADEK I POMOC ITD. - powiększ

W dniu 14.09.2021roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego na drodze krajowej nr 8  w okolicach Niemczy. W wyniku ...
 PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY - powiększ

W dniu 10 września 2021roku w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław ...
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA - powiększ

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie zabezpieczenia przewożonego ładunku zakończyło się dla kierujących pojazdami ciężarowymi wysokimi mandatami karnymi. [2] W ...
 Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ

W dniu 8 września 2021r. Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Policją i Strażą Graniczną prowadzili ...
 KOLEJNE DZIAŁANIA NA A4 - powiększ

Nie stosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe", naruszenia przepisów w ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 89 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.