Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipW STANIE NIETRZEŹWOŚCI JECHALI DOSTAWCZAKIEM DO POLSKIEGO DYSKONTU PRZEZ NIEMCY

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI JECHALI DOSTAWCZAKIEM DO POLSKIEGO DYSKONTU PRZEZ NIEMCY
Nietrzeźwy, ukraiński kierowca pojazdu dostawczego do 3,5 dopuszczalnej masy całkowitej próbował przekroczyć tymczasowo przywrócony punkt kontroli granicznej w Jędrzychowicach. Pasażer - również obywatel Ukrainy, który podróżował z kierowcą w zatrzymanym pojeździe nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów.

11 kwietnia br. wrocławskim inspektorom transportu drogowego wykonującym czynności kontrolne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się coronawirusa SARS-COV-2 na tymczasowo przywróconym punkcie kontroli granicznej w Jędrzychowicach, funkcjonariusze Straży Granicznej około godziny 11-tej, przekazali dokumenty ukraińskiego kierowcy pojazdu dostawczego, który wraz z przewożonym pasażerem – również obywatelem Ukrainy, mieli zostać odpilotowani na granicę polsko- niemiecką. Powodem wydania zakazu przekroczenia granicy są obowiązujące przepisy, które ograniczają wjazd cudzoziemców na terytorium RP. Okazało się również, że podróżujący z kierowcą pasażer, nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Obaj obywatele Ukrainy jadący pojazdem dostawczym zarejestrowanym w Polsce jak się okazało są zatrudnieni w polskiej firmie z Rzeszowa.

Oczekiwali oni po stronie polskiej na jednym z przygranicznych parkingów, na telefoniczne zlecenie wykonania przewozu rzeczy. W trakcie oczekiwania postanowili udać się do jednego z dyskontów spożywczych po zakupy. Jak się okazało pomylili zjazdy na autostradzie A4 i zmuszeni byli wjechać na terytorium Niemiec. Tym samym chcąc wrócić ponownie na parking gdzie oczekiwali, musieli przekroczyć tymczasowo przywrócony punkt kontroli granicznej.

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI JECHALI DOSTAWCZAKIEM DO POLSKIEGO DYSKONTU PRZEZ NIEMCY
Po przekazaniu inspektorom transportu drogowego dokumentów kierowcy, uwagę ich zwrócił manewr, który wykonał kierowca pojazdu, podjeżdżając w pobliże pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego po kontroli przy stanowisku Straży Granicznej. Kierowca podjeżdżając potrącił delikatnie lusterkiem bocznym funkcjonariusza Straży Granicznej.

Po zatrzymaniu się przy pojeździe służbowym inspektorów, zauważyli oni, że kierowca dziwnie się zachowuje i wgląda na zmęczonego.

Inspektorzy z zachowaniem ostrożności przy użyciu środków ochrony osobistej, dokonali urządzeniem AlcoBlow u kierowcy pomiaru na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar wykazał zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu sygnalizując to świecącą na pomarańczowo diodą kontrolną. Jak się okazało jadący z kierowcą pasażer również przyznał się, że spożywał alkohol.

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI JECHALI DOSTAWCZAKIEM DO POLSKIEGO DYSKONTU PRZEZ NIEMCY
Inspektorzy Transportu Drogowego wezwali na miejsce patrol policji, który dokonał ponownego badania kierowcy alkosensorem. Pomiar wskazał, że kierowca miał 0,56 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zgodnie z przepisami kierowca dopuścił się przestępstwa, ponieważ prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, przekazali funkcjonariuszom policji kierowcę wraz z pojazdem do dalszych czynności.


2020-04-11

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-04-11 13:56:05

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.