Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców, którzy znajdują się na pierwszej linii zagrożenia koronawirusem (COVID-19, Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego wraz ze stowarzyszeniem przewoźników zrzeszonych w Polskiej Unii Transportu (PUT) w godzinach porannych 24 czerwca 2020 r.  rozdawała na obwodnicy Kłodzka, przygotowane specjalnie dla kierowców pakiety, w których znalazły się m. maseczki, długopisy oraz skoroszyty papierowe.

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Epidemia koronawirusa (choroba koronawirusowa - COVID-19 - to zakaźna choroba, która jest spowodowana przez nowego wirusa nie wykrywano dotąd u ludzi) zbiera na świecie śmiertelne żniwo. W naszym kraju sytuacja jest lepsza niż w wielu krajach europejskich jednakże także i u nas rośnie liczba ofiar choroby oraz ilość osób zakażonych.

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Obok wielu służb publicznych, na pierwszej linii zagrożenia przez zabójczego wirusa znajdują się kierowcy wykonujący transport drogowy, także ten międzynarodowy, obejmujący częstokroć tereny szczególnie dotknięte przez chorobę (północ Włoch, Francja, Hiszpania czy Portugalia).

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców, którzy znajdując się na pierwszej linii zagrożenia koronawirusem COVID-19, Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego wraz ze stowarzyszeniem przewoźników zrzeszonych w Polskiej Unii Transportu (PUT) w godzinach porannych 24 czerwca 2020 r., rozdawała na obwodnicy Kłodzka przygotowane specjalnie dla kierowców pakiety, w których znalazły się m. maseczki, długopisy oraz skoroszyty papierowe.

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Podczas akcji profilaktycznej rozdano koło kilkadziesiąt pakietów. Przeprowadzone działania zostały bardzo pozytywnie odebrane przez kierowców zarówno polskich jak i zagranicznych

Pomimo obostrzeń związanych ze zwalczaniem epidemii ruch towarów odbywa się płynnie bez większych przeszkód. To dzięki kierowcom mieszkańcy Europy mają dostarczane towary, które następnie mogą nabyć w sklepach. Należy także pamiętać, że kierowcy przewożą ładunki niezbędne dla działania państwa polskiego w okresie epidemii czym przyczyniają się do zwalczania choroby.

DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA
Inspektorzy transportu drogowego od samego początku epidemii aktywnie uczestniczą w działaniach państwa, a specjalistyczna wiedza i sprzęt, które posiadają, są pomocne przy wspieraniu innych służb.


Opracował Wiesław Ziemianek

kierownik oddziału


2020-06-26

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-06-26 12:53:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu