Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

Sześć przeładowanych busów, usterki techniczne pojazdów, przekroczenie prędkości o 39 km/h na obszarze zabudowanym przy przewozie ADR ujawnili inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w ramach kontroli prowadzonych na ternie Legnicy.

8 lipca inspektorzy z oddziału w Legnicy WITD we Wrocławiu prowadzili kontrolne na terenie Legnicy z użyciem mobilnej linii diagnostycznej do kontroli stanu technicznego pojazdów.

NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

W ramach prowadzonych czynności kontrolowano stan techniczny pojazdów oraz ich wagę. W 6 przepadkach stwierdzono, że kontrolowane pojazdy są przeładowane. Przy ich dopuszczalnych masach całkowitych wynoszących 3,5 tony, jeden z nich ważył 8,1 t, następny 6,1 t, pozostałe trzy pojazdy ponad 4 t.

W trakcie kontroli stanu technicznego samochodu, który przekraczał swoją dopuszczalną masę całkowitą o 4,6 t, czyli o ponad 130 %, okazało się, iż nie jest on w stanie samodzielnie zjechać z rolek do kontroli układu hamulcowego, zainstalowanych na MLD. Układ przeniesienia napędu pojazdu samochodowego był za słaby do poruszania takiego ciężaru. Przeładowanego BUS-a zholowano ze stacji przy użyciu innego pojazdu. W ramach kontroli dokumentów, kierowca okazał pozwolenie czasowe uprawniające do korzystnie z samochodu ciężarowego, jego ważność upłynęła w marcu bieżącego roku.

NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY
NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY
NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

Kolejny badany na stacji kontroli BUS ważył ponad 6,1 tony. W ramach kontroli jego układu hamulcowego okazał się, iż z zacisku hamulcowego tylnego prawego koła intensywnie wypływał na zewnątrz płyn hamulcowy. Nie trudno sobie wyobrazić, co by się stało, kiedy ważący o ponad 100% więcej pojazd, z niesprawnym układem hamulcowym, miałby się nagle zatrzymać przed poprzedzającym pojazdem lub pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych.

W obu ww. pojazdach stwierdzono również usterki w oświetleniu.

NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

Czynności kontrolne prowadzone były na obszarze zabudowanym, gdzie ograniczenie prędkości wynosiło 50 km/h. W trakcie analizy zapisów prędkości zatrzymanego do kontroli 40 tonowego zespołu pojazdów, składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy-cysterny, przewożącego ciekły palny materiał niebezpieczny stwierdzono, iż kierowca bezpośrednio przed zatrzymanie poruszał się z prędkością 89 km/h, przekraczając dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 39 km/h. Zatrzymany do kontroli kierowca tłumaczył, że przecież nic się nie stało, chciał wyprzedzić inny pojazd i zjechać na prosty odcinek jezdni dwupasmowej.

NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

Kontrolowane pojazdy stanowiły realne zagrożenie do bezpieczeństwa innych użytkowników dróg. Przeładowane oraz niesprawne technicznie pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu drogowego. W dwóch przypadkach zatrzymano dowody rej. kontrolowanych pojazdów za zły stan techniczny. Na kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego nałożono mandaty karne.


2020-07-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-07-09 12:20:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu