Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW

Strona Główna  >>  Działania

1„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW  - powiększ
Podobnie jak reszta świata, również Polska  stara się ograniczać skutki epidemii koronawirusa. Tymczasem nie widać u nas końca innej "epidemii" -  pijanych kierowców na polskich drogach. 

Tym razem w Jeleniowie k. Kudowy – Zdroju, tuż przed południem na drodze krajowej nr 8 wspólny patrol ITD i Policji zatrzymał do kontroli 40 tonową ciężarówkę, należący do czeskiego przewoźnika. Jego kierowca przewoził meble z Czech do Norwegii. 

Kierowca, najwyraźniej zniechęcony do tak dalekiej podróży postanowił umilić sobie podróż napojami wyskokowymi, co bardzo wyraźnie dało się wyczuć pomimo używania zarówno przez niego jak i kontrolującego ochrony ust i nosa w związku z rzeczywistą epidemią wirusa.

Inspektor dokonał wstępnego sprawdzenia stanu trzeźwości kierującego przy użyciu urządzenia alcoblow. Pomiar wskazał na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie trzeźwości na przeznaczonym do tego urządzeniu wykazało 0,77 promila alkoholu  w organizmie kierowcy. Czeski „szofer” został  do wytrzeźwienia zatrzymany w policyjnej izbie zatrzymań a po wytrzeźwieniu będzie odpowiadał  za swój występek przed sądem.

Zgodnie z prawem pijanemu kierowcy zatrzymane zostało prawo jazdy. 

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego kierowcy kara  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka także o zakazie prowadzenia pojazdów.

Pamiętajmy o tym, że zmysły nietrzeźwego kierującego działają w sposób  upośledzony a to może doprowadzić do nieszczęścia. Dlatego Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o trzeźwość za kierownicą bowiem pijani kierowcy to w dalszym ciągu problem na polskich drogach. 

Opisany powyżej przypadek to już kolejny w tym roku przykład nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy, a co szczególnie niepokojące,  zdarzenie dotyczy kierowcy zawodowego.

2„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW  - powiększ
3„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW  - powiększ
4„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW  - powiększ
5„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW - powiększ
6„EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW  - powiększ


2020-09-16

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-09-16 14:53:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.