Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA

Strona Główna  >>  Działania

1BRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA  - powiększ
23 listopada na 36 kilometrze drogi krajowej nr 35 w okolicach Mokrzeszowa doszło do wypadku drogowego z udziałem autobusu przewożącego pracowników z Bielan Wrocławskich do Wałbrzycha oraz ponadnormatywnego zespołu pojazdów przewożącego maszynę służącą do budowy dróg.

2BRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA  - powiększ
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na jego tył.

W wyniku zdarzenia poszkodowany został m. in. kierowca autobusu, który niezwłocznie został przewieziony do świdnickiego szpitala. 

3BRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA  - powiększ
Na uwagę zasługuje siła uderzenia autobusu w poprzedzający pojazd, w wyniku czego zostały uszkodzone metalowe elementy zabezpieczające maszynę przed zmianą położenia na naczepie.

4BRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA  - powiększ
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że podczas czynności stwierdzono, iż kierowca autobusu wypełniając dane na wykresówce pominął swoje imię i nazwisko, co sugerować może chęć zatajenia danych o rzeczywistych okresach prowadzenia pojazdu i odpoczynkach.


2020-11-23

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-11-23 15:54:48

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.