Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBYĆ MOŻE NIE DOSZŁO DO KOLEJNEJ TRAGEDII Z UDZIAŁEM AUTOKARU

Strona Główna  >>  Działania

 

1BYĆ MOŻE NIE DOSZŁO DO KOLEJNEJ TRAGEDII Z UDZIAŁEM AUTOKARU   - powiększ
Analiza czasu pracy kierowców wożących pasażerów na międzynarodowej linii z Pragi do Zaporoża wykazała m.in., że kierowcy wielokrotnie łamali przepisy o czasie pracy kierowców. Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław z oddziału w Kłodzku zakazali kierowcom dalszej jazdy do czasu odebrania wymaganych odpoczynków.

W sobotni poranek (18 września 2021r.) w Jeleniowie k. Kudowy-Zdroju dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego, z którymi współpracowali funkcjonariusze KPP Kłodzko zatrzymali do kontroli autobus, którym ukraiński przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy osób na linii regularnej z Czech na Ukrainę.

Analiza danych z kart kierowców porównana z zapisami tachografu wykazała, iż stałą praktyką „szoferów” tworzących załogę było wyjmowanie kart z urządzenia rejestrującego celem zafałszowania swojej faktycznej aktywności i zarejestrowania odpoczynku, podczas gdy cały czas prowadzili autobus. Początkowo kierowcy próbowali wmówić kontrolującym, iż jeden z nich dosiadł się po przeszło trzech godzinach od rozpoczęcia jazdy, jednakże słyszący to pasażerowie ostatecznie rozwiali wszelkie wątpliwości i potwierdzili podejrzenia inspektora, że obaj kierowcy razem w Pradze rozpoczęli przewóz osób.

Ponadto kontrola wykazała, iż jeden z kierowców przed rozpoczęciem tak dalekiej podróży odpoczywał niewiele ponad 3 godziny. Obaj kierujący wielokrotnie przekraczali normy czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy nawet o kilka godzin.

Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi oraz zobowiązani do odebrania odpoczynku przed kontynuowaniem jazdy. Konsekwencji tych nieodpowiedzialnych działań poniesie również przewoźnik, wobec którego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające.

2BYĆ MOŻE NIE DOSZŁO DO KOLEJNEJ TRAGEDII Z UDZIAŁEM AUTOKARU   - powiększ


2021-09-20

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-20 09:17:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.