Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipZDERZENIE DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Strona Główna  >>  Działania

1ZDERZENIE DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH  - powiększ
Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego pomagali w ustaleniu okoliczności wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Zabezpieczyli zapisy z tachografu i przekazali śledczym.

2ZDERZENIE DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH  - powiększ
W środę (6 października) w godzinach porannych na drodze krajowej nr 30 w miejscowości Chmieleń doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych.

Z informacji przekazanych przez Policjantów obsługujących zdarzenie wynika, iż jadący od strony Jeleniej Góry kierujący Mercedesem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący prawidłowo z naprzeciwka kierowca ciężarówki marki Renault starał się uniknąć zderzenia i zjechał maksymalnie na pobocze.

3ZDERZENIE DWÓCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH  - powiększ
Nie udało mu się jednak uniknąć zderzenia z nieprawidłowo jadącym pojazdem. Kierujący Mercedesem po zdarzeniu oddalił się z miejsca. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. Kierowca drugiej ciężarówki trafił pod opiekę medyków.

Na miejsce wypadku wezwano patrol dolnośląskiej ITD. Inspektorzy zabezpieczyli zapisy z tachografu ciężarówki. Dane dotyczące czasu pracy kierowcy, przejechanej drogi i prędkości pojazdu posłużą śledczym do ustalenia okoliczności wypadku i ewentualnego ustalenia kierowcy Mercedesa, który zbiegł z miejsca wypadku.


2021-10-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-10-06 14:54:53

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.