Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipOSTATNIE POPRAWKI AUTOBUSU I ... GOTOWY DO DROGI

Strona Główna  >>  Działania

Dnia 20 marca 2013 r. wpłynęła do Dolnośląskiej WITD prośba ze strony wychowawcy/opiekuna grupy dzieci o skontrolowanie autobusu szkolnego należącego do jednej z legnickich szkół  podstawowych, którym miał być realizowany przewóz do Wałbrzycha. Zbiorka dzieci przed wyjazdem, i jednocześnie podstawieni autobusu miało nastąpić dnia 21 marca o godzinie 9.00.

1OSTATNIE POPRAWKI AUTOBUSU I ... GOTOWY DO DROGI  - powiększ

Jakie było zaskoczenie inspektorów, jak również  planujących wycieczkę nauczycieli,  kiedy okazało się, iż w zaplanowanym terminie kontroli, pod szkołą stał przedmiotowy autobus, ale …….. bez przednich kół i części drążków kierowniczych. Kierowca, który znajdował się obok autobusu, i jak określił dokonywał w nim wymiany wspomagania kolumny kierowniczej,  stwierdził , że nie do końca wiedział o zaplanowanej wycieczce, ale obok stoi autobus zewnętrznej firmy, którym może ją zrealizować. Na pytanie na jakiej zasadzie odpowiedział, iż w współpracuje z tą firmą. Sytuacja zaczęła się wydawać co najmniej zastanawiająca, gdyż kierowca nie dysponował żadnymi dokumentami uprawniającymi do wykonywani przewozów na rzecz obcej firmy, w tym zaświadczeniami o niekierowaniu, wypisem z licencji, itd., itp.. Opiekunka grupy starała się skontaktować z właścicielem remontowanego  pojazdu, który jak się okazało nie był własnością szkoły podstawowej, jednak bezskutecznie. Po około 30 minutach od planowanego terminu podstawienia autobusu, pojawił się kolejny kierowca, pracownik firmy zewnętrznej. Oczywiście opiekunowie na ten temat niczego nie wiedzieli, byli zaskoczeni całą sytuacją. Jak można się domyślić wycieczka nie doszła do skutku. Opiekunowie grupy stwierdzili, iż realna godzina odjazdu jest zbyt późna w stosunku do tego co zaplanowano, ponadto kontrola stanu technicznego autobusu, którym awaryjnie planowano przewóz, przeprowadzona przez inspektorów TD wykazała poważne  usterki techniczne, które potwierdzono w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Autobus miał niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych w okolicy silnika (pod silnikiem zamontowano plastikową wanienkę, z której przelewał się kapiący z silnika olej) i opony o różnej rzeźbie bieżnika  prawej strony tylnej osi pojazdu.

2OSTATNIE POPRAWKI AUTOBUSU I ... GOTOWY DO DROGI  - powiększ
3OSTATNIE POPRAWKI AUTOBUSU I ... GOTOWY DO DROGI  - powiększ

Na uwagę również zasługuje to, iż sami opiekunowie nie potrafili wyjaśnić zaistniałej sytuacji. Zastanawiającym jest to dlaczego  dokonywano tak poważnej naprawy autobusu przed wejściem dzieci do szkoły. Autobus bez przednich kół, wspierając się na drewnianym klocku mógł przecież runąć na ziemię przygniatająca biegające wokół dzieci. Nie był w żaden sposób zabezpieczony. Jedno z przednich kół ważące kilkadziesiąt kilogramów stało oparte o żywopłot, kolejne o autobus. Czy nie jest to zbytnia beztroska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych dzieci?

4OSTATNIE POPRAWKI AUTOBUSU I ... GOTOWY DO DROGI  - powiększ


2013-04-03

opublikowano przez:  Sowińska Justyna
2012-05-16 10:00:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845