Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIEBEZPIECZNY PIRAT DROGOWY

Strona Główna  >>  Działania

24 kwietnia 2013 r.,  podczas przejazdu na punkt kontrolny, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego poruszający się   oznakowanym pojazdem służbowym zauważyli kierującego osobowym BMW, wykonującego niebezpieczne manewry na drodze. Kierujący, wjeżdżając z ul. Grunwaldzkiej (droga podporządkowana)w Kłodzku  wymusił na kierującym pojazdem ITD pierwszeństwo przejazdu zmuszając inspektora do gwałtowanego hamowania.

1NIEBEZPIECZNY PIRAT DROGOWY  - powiększ
Kierujący BMW wymuszając pierwszeństwo przejazdu,  nie zatrzymał się w związku ze znakiem drogowym „STOP” a następnie zaczął poruszać się po powierzchni wyłączonej z ruchu oraz skręcił z pasa do jazdy prosto. Pojazd ten poruszał się niebezpiecznie oraz z dużą prędkością wymuszając na innych uczestnikach ruchu hamowanie i ustępowanie mu miejsca. Pojazd był również uszkodzony z przodu – miał oberwany zderzak z prawej strony.
2NIEBEZPIECZNY PIRAT DROGOWY  - powiększ

 Należy zaznaczyć, iż  zdarzenie miało miejsce w porannym szczycie wobec czego ruch drogowy miał b. duże natężenie. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w oparciu o art. 129a ust. 1 pkt 2 oraz 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym inspektorzy niezwłocznie podjęli  próbę zatrzymania w/w pojazdu przy użyciu krótkotrwałego sygnału błyskowego i dźwiękowego. Kierowca zareagował na sygnały zatrzymania ucieczką wobec czego udano się za nim używając sygnałów uprzywilejowania.

3NIEBEZPIECZNY PIRAT DROGOWY  - powiększ
Kierowca BMW poruszał się b. szybko stwarzając duże zagrożenie  w ruchu drogowym naruszając wielokrotnie i rażąco naruszając przepisów ruchu drogowego, m. in. jazda „pod prąd”, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, przekraczanie linii P4 oraz jazda po powierzchni wyłączonej z ruchu zmuszając jednocześnie innych kierowców do ustępowania mu miejsca. Podczas prowadzonego pościgu zawiadomiono o zaistniałej sytuacji dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,  który poinformował, iż miał już zgłoszenie o niebezpiecznej i szybkiej jeździe tego pojazdu na terenie miasta. Uciekające BMW skierowało się na ul. Kolejową gdzie przy dużej prędkości uderzyło w korzeń znajdujący się na poboczu drogi urywając zderzak i kilka innych elementów nadwozia i wpadło w poślizg. Kierowca uniknął jednak uderzenia w barierę i kontynuował jazdę oddalając się w szybkim tempie w kierunku ul. Szpitalnej Gdzie za najbliższym zakrętem inspektorzy natknęli się na ścigany pojazd BMW rozbity na nasypie kolejowym. Kierowcy nie było w środku a silnik pracował. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policja przejęła sprawę w celu ustalenia sprawy wykroczeń.
4NIEBEZPIECZNY PIRAT DROGOWY  - powiększ

Był to już kolejny przypadek kiedy to inspektorzy ITD w oparciu o posiadanie uprawnienia ujawnili rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem osobowym.


2013-04-24

opublikowano przez:  Sowińska Justyna
2012-05-16 11:15:18

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.