Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”

Strona Główna  >>  Działania

Po długim weekendzie dnia  6 maja 2013 r., od wczesnych godzin rannych  inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzali na drodze krajowej nr 12 w Głogowie wspólne działania kontrolne z funkcjonariuszami KPP w Głogowie, pod kątem kontroli trzeźwości kierowców oraz przewożonego ładunku.

1„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”  - powiększ

2„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”  - powiększ

 Już w pierwszych godzinach wspólnych działań ujawniono jeden przypadek kierowania pojazdem samochodowym pod wpływem alkoholu oraz dwa kolejne w stanie nietrzeźwości. Jednym z zatrzymanych był kierowca bez prawa jazdy. Z jego wyjaśnień wynikał, iż zostało mu zatrzymane 7 lat temu za kierowanie pod wpływałem alkoholu. Kolejny którego zawartość alkoholu we krwi wynosiła 0,74 promila przewoził służbowym „busem” 7 osób, którzy niestety przez nieodpowiedzialność kierowcy do pracy na czas nie zdążyły. W każdym „możliwym przypadku”, zatrzymano prawa jazdy kierowców.

3„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”  - powiększ

Kierując  się doświadczeniami z poprzednich działań na drodze krajowej nr 12, gdzie w ciągu dwóch dni nałożono około 60 mandatów karnych na kierowców pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za ich nadmierne przeładowywanie, zwracano szczególną uwagę na tego typu pojazdy. Nie były więc zaskoczeniem kolejne przypadku, gdzie pojazd o dmc 3500 kg ważył nawet 5800 kg.

4„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”  - powiększ

Są to kolejne przypadki nieuczciwej konkurencji w przewozach drogowych. Korzystając z takich pojazdów unikają posiadania licencji, konieczności stosowania się do przepisów o czasie pracy kierowców oraz użytkowania tachografu rejestrującego aktywności pracy kierowców. Co istotne nie ponoszą kosztów opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Kierowcy prowadzący takie pojazdy nie muszą przechodzić szkoleń okresowych lub kwalifikacji wstępnych kosztujących nawet kilka tysięcy złotych. A co ciekawe wielokrotnie przewożą tyle samo ładunku, co legalni przewoźnicy ponoszący dodatkowe koszty wykonując przewozy pojazdami o dmc powyżej 3,5 t.

5„OD 7 LAT JEŻDŻĘ BEZ PRAWA JAZDY I ZNÓW NA PODWÓJNYM GAZIE”  - powiększ

W wyniku poniedziałkowych działań pięciu insp. Oddziału Terenowego Wydziału Inspekcji w Legnicy WITD we Wrocławiu nałożyli 27 mandatów karnych za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz PRD oraz zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych pojazdów za zły stan techniczny. Ponadto celem dalszego postępowania przekazali funkcjonariuszom z KPP w Głogowie dwóch kierującego pod  wpływem alkoholu i w stanie nietrzeźwości.  

 


2013-05-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845