Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU

WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU
Wyłącznik tachografu sterowany  programem nagranym na pendrivie ujawnili inspektorzy transportu drogowego z kłodzkiej jednostki dolnośląskiej ITD. Poprzez zastosowanie tak „nowatorskiego systemu” kierowca mógł w każdej chwili mógł zmienić wskazania swojej aktywności i rozpocząć rejestrację odpoczynku podczas gdy pojazd faktycznie poruszał się w ruchu drogowym. Jakby tego było mało, szofer nawet w trakcie jazdy, w każdej chwili, mógł odłączyć urządzenie od portu USB i schować je do kieszeni.

Takim właśnie „usprawnieniem”  posługiwał się polski przewoźnik wykonujący transport drogowy towarów. Pojazd na obwodnicy Kłodzka 4 marca 2019 zatrzymali do kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Szczegółowa kontrola zainstalowanego w pojeździe tachografu wykazała podłączenie niedozwolonego urządzenia dodatkowego. Zostało ono wpięte do samej instalacji w postaci wyłącznika tachografu sterowanego pendrive’em.

Tak użyte urządzenie wyglądało niewinnie  jednakże pozwalało ono na zapisanie nieprawdziwych  danych dotyczących aktywności kierowcy (w tym poruszania się pojazdem w ruchu drogowym a także długości przebytej drogi oraz osiąganej prędkości) tak na tachografie cyfrowym, jak i na karcie kierowcy. Prowadzący pojazd podłączał pendrive’a wtyczki USB, które znajduje się na standardowym wyposażeniu wielu pojazdów, choć jej przeznaczenie jest zgoła odmienne….

Ujawniony powyżej przypadek nie był pierwszym jaki stwierdzili inspektorzy, którzy zdążyli się już przyzwyczaić do czego służbą gniazda USB…

Walka z taki nieprawidłowościami nie jest łatwa, bowiem nieuczciwym kierowcom  i przewoźnikiem zwyczajnie opłaca się korzystanie z takich urządzeń. Za granicą (w Hiszpanii czy we Francji) kary finansowe za stosowanie tego typu niedozwolonych urządzeń wynoszą nierzadko kilkadziesiąt tysięcy Euro) natomiast Polsce kara nie może przekraczać 12000 zł.

Za używanie tego typu niedozwolonych urządzeń zarówno kierowcy jak i przewoźnikowi grozi  kara pieniężna. Jako dowód w sprawie zatrzymano tachograf oraz pendriv’a. Pojazd został skierowany do autoryzowanego warsztatu aby naprawić instalację oraz dokonać wymiany tachografu na sprawny. Dalsze postępowanie zostanie przeprowadzone w kłodzkiej jednostce ITD.

WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU
WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU
WYKRYTY „NIEWYKRYWALNY” WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU


2019-03-05

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-05 16:28:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu