Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH

WIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH
25.02.2020r. około godziny 10:30 w Wałbrzychu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inspektor kłodzkiego oddziału Inspekcji transportu Drogowego zatrzymał do kontroli blisko 26 tonowy zespół pojazdów przewożący części samochodowe w 40 stopowym kontenerze z jednej z wałbrzyskich fabryk do Niemiec. W trakcie rozmowy z kierowcą, uwagę kontrolującego zwróciła woń alkoholu pochodząca od kontrolowanego. Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu które potwierdziło przypuszczenia inspektora: 0,35 mg/l czyli 0,7 promila. Dalsze czynności z kierowcą poprowadził  pracujący w tym dniu z inspektorem funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy a sprawą zajmie się Sąd gdzie kierowcy grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

WIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH
WIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH
WIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH


2020-02-25

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-02-25 12:41:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845