Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPOŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Strona Główna  >>  Działania

1POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR  - powiększ
13 marca 2020 r. Inspektorzy z WITD Wrocław zostali wezwani przez Państwową  Straż Pożarną do zdarzenia, które miało miejsce około godz. 1:00 w nocy. Na drodze krajowej Nr S5 (143 km w kierunku Wrocławia) doszło do pożaru zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy. Pożar został poprzedzony wystrzałem dwóch opon na osi napędowej ciągnika z prawej strony. 28-letni kierowca, który od sześciu miesięcy zawodowo kieruje samochodami ciężarowymi, próbował przemieścić zespół pojazdów na poszerzenie drogi w celu dokonania wymiany koła. W trakcie podjazdu w wyniku tarcia uszkodzonej opony doszło do pożaru. Kierowca pomimo użycia gaśnic będących na wyposażeniu pojazdu nie był w stanie samodzielnie ugasić źródła ognia. Inspektorzy potwierdzili, że zespołem pojazdów przewożony był towar niebezpieczny UN 3264 MATERIAŁ ŻRĄCY, CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. II grupa pakowania (kwas chromowy, kwas fosforowy) w ośmiu DPPL-ach do jednego z zakładów w Bochni, oraz artykuły spożywcze do miejscowości Chlebnia koło Krakowa. W konsekwencji tego zdarzenia kierowca nadjeżdżającego pojazdu ciężarowego zatrzymał się aby pomóc w gaszeniu pożaru. Po chwili z ogromną prędkością nadjechał kolejny pojazd członowy, który uderzył w stojącą naczepę. W wyniku uderzenia kierowca tego pojazdu poniósł śmierć na miejscu. Do akcji ratowniczo-gaśniczej zostały zadysponowane liczne jednostki służb ratunkowych. Droga zablokowana była do godzin południowych. W trakcie oględzin inspektorzy ustali, że zespół pojazdów nie został oznaczony prawidłowo tablicami barwy pomarańczowej, choć kierowca miał świadomość, iż powinien jechać pod pełnym ADR-em.  Gaśnice, którymi dysponował kierowca nie spełniały warunków określonych w 8.1.4.4 umowy europejskiej dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych  ADR – brakowało naniesienia na gaśnicy daty następnego badania kontrolnego.

2POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR  - powiększ
3POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR  - powiększ
4POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR  - powiększ


2020-03-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-03-13 14:17:10

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845