Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipTECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”

Strona Główna  >>  Działania

1TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”  - powiększ
W dniu 16 06 2020 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wykonując czynności na autostradzie A4 zatrzymali do kontroli pojazd marki Mercedes-Benz przewożący odpady budowlane. Pojazd został skierowany na sprawdzenie stanu technicznego przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej. Podczas kontroli stwierdzono szereg usterek technicznych pojazdu były to między innymi wycieki płynów eksploatacyjnych luzy w układzie zawieszenia pojazdu, usterki oświetlenia oraz graniczne zużycie bieżnika opon osi napędowej.

Do kontroli kierujący nie okazał dowodu rejestracyjnego po sprawdzeniu pojazdu w CEPIK okazało się, że nie posiada on od kwietnia br. ważnych badań technicznych co nie było specjalnym zaskoczeniem dla kontrolującego.

Ponadto uwagę inspektorów przykuło kilka wątpliwych usprawnień pojazdu była to szyba kierowcy otwierana przy pomocy klucza imbusowego oraz termootulina, wciśnięta w celu stabilizacji lusterka zewnętrznego.

Konsekwencją powyższego jest wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, którzy dopuścili pojazd w tak fatalnym stanie technicznym do ruchu po drodze publicznej.

2TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”  - powiększ
3TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK” - powiększ
4TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”  - powiększ
5TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK” - powiększ
6TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”  - powiększ
7TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK” - powiększ
8TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK”  - powiększ


Pliki do pobrania:


2020-06-16

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-06-16 15:01:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845