Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
Siedem na dziesięć tarcz hamulcowych popękanych i połamanych, niedziałający hamulec na jednym z kół naczepy, przetarty przewód hamulcowy, nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych to najpoważniejsze usterki techniczne ujawnione w efekcie kontroli pojazdu członowego przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na drodze krajowej nr 46.

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
13 lipca inspektorzy transportu drogowego z Kłodzka zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą przewożący kostkę brukową drogą krajową nr 46.

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
Dokonana wstępna kontrola stanu technicznego wykazała szereg niebezpiecznych usterek, wobec czego inspektorzy skierowali zespół pojazdów na szczegółową kontrolę na stacji diagnostycznej.

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
Szczegółowa kontrola wykazała, że siedem na dziesięć tarcz hamulcowych całego zestawu było popękanych i połamanych. Jedno z kół naczepy wogóle nie hamowało, przetarty okazał się przewód hamulcowy, a układ hamulcowy był nieszczelny. Dalsza kontrola stanu technicznego  wykazała wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone ogumienie, brak okładzin na niektórych klockach hamulcowych, brak rury wydechowej  i wiele mniejszych usterek.

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
Dodatkowo, co w sumie nie powinno dziwić, inspektorzy ujawnili brak aktualnych badań  technicznych potwierdzających zdatność obu pojazdów do ruchu drogowego.

FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO
Zatrważający jest fakt, że profesjonalny przewoźnik drogowy, przy biernej postawie kierowcy, dopuścił pojazdy w tak katastrofalnym stanie technicznym do jazdy.

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne, wydali zakaz dalszej jazdy,  kierowca ukarany został mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą pieniężną.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=grdGxBNrsDA&feature=emb_logo


2020-07-14

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-14 12:54:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu