Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipAUTOBUSEM BEZ HAMULCÓW MIAŁY PODRÓŻOWAĆ DZIECI NA WYCIECZKĘ

Strona Główna  >>  Działania

1AUTOBUSEM BEZ HAMULCÓW MIAŁY PODRÓŻOWAĆ DZIECI NA WYCIECZKĘ  - powiększ
Nieszczelny  układu hamulcowego oraz brak kalibracji tachografu stwierdzili dolnośląscy inspektorzy ITD w jednym z autokarów, który miał przewieźć dzieci z wrocławskiego przedszkola na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego. Przewoźnik podstawił sprawny pojazd, który zabrał grupę w bezpieczną podróż.

Kontrola przeprowadzona 23 października przez inspektorów z Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu była odpowiedzią na wniosek nauczycielki.

2AUTOBUSEM BEZ HAMULCÓW MIAŁY PODRÓŻOWAĆ DZIECI NA WYCIECZKĘ  - powiększ
Inspektorzy sprawdzili stan trzech autokarów, którymi dzieci miały jechać na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego na Dolnym Śląsku.

Jeden z autobusów nie nadawał się do jazdy – miał usterkę układu hamulcowego, a tachograf nie został poddany wymaganej kalibracji. W pozostałych dwóch autobusach inspektorzy stwierdzili braki w obowiązkowym wyposażeniu – nie było apteczek oraz braki w wymaganej dokumentacji – jeden z kierowców nie okazał do kontroli dokumentu potwierdzającego nieprowadzenie przez niego autobusu w poprzednich dniach.

Inspektorzy zakazali jazdy wadliwym autokarem. Przewoźnik podstawił na miejsce wyjazdu sprawny pojazd, którym dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć w podróż. Autokar z usterką skierowano do serwisu. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru, oraz wszczęli postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy za brak wymaganej kalibracji tachografu.


2020-10-23

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-23 12:39:29

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845