Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNE MANDATY ZWIĄZANE Z ZAKAZEM WYPRZEDANIA NA A4

Strona Główna  >>  Działania

15 kierowców ukarano mandatami za wyprzedzanie na zakazie dotyczącym samochodów ciężarowych. Oprócz tego funkcjonariusze dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ukarali kierowców mandatami za niewłaściwy stan techniczny oraz przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

1KOLEJNE MANDATY ZWIĄZANE Z ZAKAZEM WYPRZEDANIA NA A4  - powiększ
W piątek (13 listopada) na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy zjazdem do miejscowości Kostomłoty, a zajazdem do Strzegomia, przeprowadzono akcję wzmożonych kontroli ciężarówek. Nieoznakowane patrole ITD zwracały szczególną uwagę na kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązującego znaku B-26 i wyprzedzali na zakazie dotyczącym samochodów ciężarowych. Za to wykroczenie funkcjonariusze ukarali mandatami karnymi kierowców.

2KOLEJNE MANDATY ZWIĄZANE Z ZAKAZEM WYPRZEDANIA NA A4  - powiększ
W trakcie działań inspektorzy zwracali również uwagę na inne wykroczenia drogowe oraz naruszenia ustawy o transporcie drogowym. Łącznie inspektorzy nałożyli na kierowców pojazdów ciężarowych 25 mandaty karne z czego 15 z nich dotyczyło wyprzedzania na zakazie, a pozostałe 10 dotyczyło wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, niewłaściwego stanu technicznego pojazdu oraz braku wymaganych informacji wprowadzanych do tachografu.


2020-11-13

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-11-13 13:32:33

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40