Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNA MAGNESIE BEZ BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA

Strona Główna  >>  Działania

1 NA  MAGNESIE BEZ BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA  - powiększ
Kierowca zakłócał pracę tachografu cyfrowego przy użyciu magnesu, prowadząc pojazd ciężarowy bez ważnych badań lekarskich i psychologicznych oraz obowiązkowego szkolenia okresowego.

W czwartek 19 listopada inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, oddział terenowy w Jeleniej Górze prowadzili, działania kontrolne w miejscowości Jelenia Góra.

2 NA  MAGNESIE BEZ BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA  - powiększ
Inspektorzy zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Szybko się jednak okazało, że przekroczenie prędkości to nie jedyne naruszenie kierowcy. Dokładna analiza dokumentów przewozowych oraz przejechanych kilometrów wykazała, że kierowca kilka minut przed zatrzymaniem stosował w pojeździe magnes przyłożony do impulsatora, zakłócając tym samym prawidłową pracę tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe.

3 NA  MAGNESIE BEZ BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA - powiększ
Inspektorzy transportu drogowego ustalili również, analizując dokumenty i zapisy tachografu z dnia poprzedzającego kontrolę, że kierowca (będący również przedsiębiorcą) używał magnesu także podczas załadunku.

Ponadto od sierpnia 2019 kierowca nie posiadał ważnych badań lekarskich i psychologicznych oraz obowiązkowego szkolenia okresowego.

W wyniku stwierdzonych naruszeń, wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne.

Dodatkowo kierowca zakłócając pracę tachografu, spowodował obniżenie faktycznej ilości przejechanych kilometrów. Mając na uwadze art. 306a Kodeksu Karnego, tj.: „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, sprawa została przekazana funkcjonariuszom Policji WRD KPP w Jeleniej Górze.


2020-11-19

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-11-19 12:42:45

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40