Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipTRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA”

Strona Główna  >>  Działania

1TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA” - powiększ
W dniu 24.05.2021r Inspektorzy WITD we Wrocławiu podczas działań ukierunkowanych na ważenie pojazdów, zatrzymali do kontroli pojazd marki Iveco z ładunkiem drewnianych beli.  W wyniku pomiaru  masy „dostawczaka” stwierdzono przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą o 1,7t.  Ponadto już na pierwszy rzut oka widoczne były liczne usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

Uwagę inspektora zwróciła prawa przednia tarcza hamulcowa na której znajdowały się opiłki metalu. Z uwagi na graniczne zużycie warstwy ciernej prawego przedniego klocka hamulcowego, hamowała już tylko metalowa blacha, doprowadzając do uszkodzenia tarczy hamulcowej.

Ponadto w wyniku przeładowania opony drugiej osi ocierały o wyłożone w przestrzeni ładunkowej deski. Oprócz w/w usterek stwierdzono niesprawny sygnał dźwiękowy oraz spryskiwacz przedniej szyby, wycieki płynów eksploatacyjnych, liczne usterki oświetlenia zewnętrznego. (podczas hamowania z tyłu zapalały się światła kierunkowskazów). W wyniku kontroli Inspektorzy nałożyli na kierującego wysoką grzywnę w drodze mandatu karnego oraz zatrzymali dowód rej, zakazując dalszego użytkowania pojazdu.

2TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA”  - powiększ
3TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA” - powiększ
4TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA”  - powiększ
5TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA” - powiększ
6TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA”  - powiększ
7TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO „DOSTAWCZAKA”  - powiększ


2021-05-24

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-05-24 11:19:56

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.