Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
ŚMIERTELNY WYPADEK NA KRAJOWEJ 94 - powiększ

Na drodze krajowej nr 94, między Kawicami i Mazurowicami, doszło do wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby.  Samochód ...
  SZOFER INCOGNITO  - powiększ

23 stycznia br.  inspektorzy jeleniogórskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania kontrolne na drodze krajowej numer ...
 PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO - powiększ

Zadania i rola Inspekcji Transportu Drogowego na Dolnym Śląsku, skuteczność działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w 2019 ...
 DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK - powiększ

Niesprawny technicznie i drastycznie przeładowany pojazd na wadze inspektorów z Dolnego Śląska. 15 stycznia 2020 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu ...
 KOLEJNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB - powiększ

Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...
 TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD - powiększ

W godzinach popołudniowych  16 grudnia  2019 r. w Kłodzku inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, przeprowadzili kontrolę pojazdu przewożącego ...
 NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU  - powiększ

Niesprawny autobus komunikacji gminnej, którym dowożone były dzieci do szkół w podwrocławskich Kątach Wrocławskich, wyeliminowany z ruchu przez Inspektorów ...
 NOCNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB - powiększ

Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...
 SERIA NARUSZEŃ - powiększ

Wjechał pod zakaz i zanieczyszczał drogę ściekami, wykonując przewozy drogowe bez uprawnień, niesprawnym i niedopuszczanym do ruchu pojazdem, nieposiadającym ...
 PRZEWÓZ CIĘŻKIEGO URZĄDZENIA BEZ ZABEZPIECZENIA - powiększ

Ważące ponad 18 ton urządzenie do budowy dróg, które nie było w żaden sposób zabezpieczone przed zmianą położenia przewożone ...
 

« Poprzedni 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 81 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.