Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

Błyskawiczna interwencja Inspektorów Transportu Drogowego z WITD Wrocław z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem zakończyło ...więcej
 NOCNY „PONAD-GABARYT”

12 czerwca 2020 r.  około 22:00 Policjanci z KPP Środa Śląska na drodze krajowej nr 94, zatrzymali do kontroli ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA ITD WŁĄCZA SIĘ W DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny wraz ze stowarzyszeniem przewoźników zrzeszonych w Polskiej Unii Transportu (PUT) oraz DKV ...więcej
 NIETRZEŹWY KIEROWCA CIĘŻARÓWKI ZATRZYMANY NA A4

Nietrzeźwy kierowca zestawu ciężarowego, wykonujący przewóz międzynarodowy został zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na autostradzie A4. 9 czerwca 2019 ...więcej
 NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ

Tamowanie ruchu na odcinku kilkudziesięciu kilometrów na autostradzie A4 przez pojazdy nienormatywne było przyczyną wniosku, jaki wpłynął do Wojewódzkiego Inspektoratu ...więcej
 TRAGICZNY WYPADEK A KIEROWCA JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE

W godzinach porannych 25 maja 2020 r. w Szczytnej (powiat kłodzki, droga krajowa nr 8) inspektorzy z kłodzkiego oddziału ...więcej
 DWANAŚCIE LAT JEŹDZIŁ CIĘŻARÓWKĄ BEZ UPRAWNIEŃ

Złamanie zakazu tonażowego było powodem zatrzymania do kontroli zestawu ciężarowego. W trakcie sprawdzania wymaganych dokumentów inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu ...więcej
 RECYDYWISTA TRANSPORTOWY PONOWNIE CHCIAŁ PRZEWIEŹĆ ŁADUNEK PONADGABARYTOWY NIEZGODNIE Z PRZPISAMI

Mimo wcześniejszej kontroli, jej ustaleń, stwierdzonych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie normatywności pojazdu i wydanego zakazu dalszej jazdy, ...więcej
 WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG

28 kwietnia 2020roku około godziny 2:00  w miejscowości   Wrocław, ul. Drobnera w wyniku wspólnych działań Wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, ...więcej
 TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu