Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Ogłoszenia

ZAPRASZAMY STUDENTÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ NA STAŻ

Serdecznie zapraszamy studentów na staże zawodowe organizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, które rozpoczną się w terminie III / IV ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk w Wydziale Administracyjno-Technicznym. Szczegóły naboru na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, że nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Technicznego został zakończony. Wynik naboru ogłoszono na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Administracyjno-Technicznym. Szczegóły naboru na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 Informacja o wyniku naboru   Data ukazania się ogłoszenia: 27-11-2013   Na stanowisko: operator urządzeń elektronicznych   poza korpusem służby cywilnej         Status: Nabór zakończony     Wyniki naboru:   Kandydat: Jolanta Borowska, ...więcej
 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowiska w wymiarze 1/3 etatu: operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Inspekcji Oddział Legnica operator urządzeń ...więcej
 Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy bazy osób składających podania o pracę, a dokumenty składane poza prowadzonym procesem rekrutacji są niszczone. ...więcej
 Informacja o wyniku naboru Data ukazania się ogłoszenia: 13-08-2013 Na stanowisko: administrator ds. organizacyjnych   umowa na zastępstwo poza korpusem służby cywilnej     Status: Nabór ...więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: administrator ds. organizacyjnych, umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale ...więcej
 

1 2 3 4 5

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu