Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI JECHALI DOSTAWCZAKIEM DO POLSKIEGO DYSKONTU PRZEZ NIEMCY

Nietrzeźwy, ukraiński kierowca pojazdu dostawczego do 3,5 dopuszczalnej masy całkowitej próbował przekroczyć tymczasowo przywrócony punkt kontroli granicznej w Jędrzychowicach. ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI  PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA

Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców, którzy znajdują się na pierwszej linii zagrożenia koronawirusem (COVID-19, Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego wraz ze ...więcej
 DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA I LINII „FRONTU” WALKI Z KORONAWIRUSEM

W związku ze stanem epidemii i przywróconą tymczasowo kontrolą graniczną Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego od samego początku zamknięcia ...więcej
 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŁĄCZEŃ KIEROWCÓW Z KWARANTANNY

Informacyjny znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych więcej
 Informacja dotycząca wypełniania kart lokalizacyjnych na granicy.

Decyzją Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą wypełniać karty lokalizacyjnej w trakcie kontroli ...więcej
 COFAŁ TIREM NA A4 PRZEZ 2 KILOMETRY

Wsparcie Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej na granicy polsko- niemieckiej na punktach kontroli sanitarnej, związanych ze spowolnieniem rozprzestrzeniania się ...więcej
 POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

13 marca 2020 r. Inspektorzy z WITD Wrocław zostali wezwani przez Państwową  Straż Pożarną do zdarzenia, które miało miejsce ...więcej
 KONTORLA SANITARNA NA GRANICY

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się ...więcej
 PROWADZIŁ POJAZD PO SPOŻYCIU ALKOHOLU MIMO WCZEŚNIEJSZEJ UTRATY UPRAWNIEŃ

Nietrzeźwy kierowca przeładowanego dostawczaka, który stracił wcześniej prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, wpadł ponownie ...więcej
 NIESPRAWNE TECHNICZNE POJAZDY DO PRZEWOZU ODPADÓW

Stan techniczny dwóch zatrzymanych do kontroli pojazdów ciężarowych, którymi realizowane były przewozy odpadów, był na tyle niewłaściwy, że wrocławscy ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu