Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

SERIA NARUSZEŃ

Wjechał pod zakaz i zanieczyszczał drogę ściekami, wykonując przewozy drogowe bez uprawnień, niesprawnym i niedopuszczanym do ruchu pojazdem, nieposiadającym ...więcej
 PRZEWÓZ CIĘŻKIEGO URZĄDZENIA BEZ ZABEZPIECZENIA

Ważące ponad 18 ton urządzenie do budowy dróg, które nie było w żaden sposób zabezpieczone przed zmianą położenia przewożone ...więcej
 KOLEJNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB

Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...więcej
 „KROKODYL” W PRZEDSZKOLU

27 listopada 2019 r. na zaproszenie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach inspektor kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji ...więcej
 „PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY

Bez badań psychologicznych i lekarskich przeładowanym pojazdem jeden z lokalnych przewoźników wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Za przeładowanie odpowie również ...więcej
 NIESPRAWNE AUTOBUSY KOMUNIKACJI REGULARNEJ

Dwa z trzech skontrolowanych autobusów regularnej komunikacji obsługującej pasażerów na terenie powiatu wołowskiego nie nadawała się do jazdy. Poważne ...więcej
 FATALNY STAN „ŚMIECIAREK” W STRZELINIE

Kontrole przeprowadzone przez wrocławskich inspektorów Transportu Drogowego potwierdziły fatalny stan techniczny śmieciarek realizujących odbiór i przewóz odpadów na terenie ...więcej
 KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY

Nie ucichły echa ostatnich kontroli, a oprócz trzech wcześniej wykrytych przypadków ujawniono 4 kolejne, w pojazdach tego samego przedsiębiorcy. W nocy ...więcej
 AUTOBUS Z FIKCYJNYMI PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

14 listopada inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na autostradzie A4. W działaniach ukierunkowanych na ...więcej
 CHCIAŁ KRĘCIĆ BĄCZKI PO KIELICHU

0,14 mg/l (0,28 ‰) alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca pojazdu ciężarowego przewożącego styropian, którego inspektor transportu drogowego z Dolnego ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 73 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu