Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU - powiększ

Przewoził na zakazie węgiel niesprawnym pojazdem - nie spodziewał się, że inspektorzy transportu drogowego pracują również w weekendy.[2] 27 ...
 PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR - powiększ

Kierowca dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych uprawnień, zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego. [2] 26 czerwca w godzinach ...
 DOLNOŚLĄSKA ITD WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKAMI PROFILAKTYKĄ W KORONAWIRUSA - powiększ

Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców, którzy znajdują się na pierwszej linii zagrożenia koronawirusem (COVID-19, Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego wraz ze ...
 MOCNO PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ

Rekordowo przeładowanego „dostawczaka” zatrzymali i skontrolowali dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego. [2] 25 czerwca 2020 roku inspektorzy z Dolnego Śląska ...
 PODWÓJNY PECH - powiększ

Przejeżdżając przez punkt poboru opłat pojazdem nienormatywnym uszkodził dach stanowiska kasowego, jak się później okazało zezwolenie na przejazd pojazdu ...
 JECHAŁ „ZŁOMEM” NA ZŁOM. - powiększ

Jechał ulicami Strzelina bez uprawnień, nieubezpieczonym pojazdem w fatalnym stanie technicznym na złom. Został zatrzymany przez Inspektorów Transportu Drogowego ...
 PROWADZIŁ POJAZD MIMO ZAKAZU  - powiększ

Jazdę przeładowanym pojazdem, który nie posiadał ważnych badań technicznych, kierujący zakończyła w kajdankach. 17 czerwca 2019 roku inspektorzy z ...
 TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK” - powiększ

W dniu 16 06 2020 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wykonując czynności na autostradzie A4 zatrzymali do kontroli pojazd marki Mercedes-Benz ...
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA - powiększ

Błyskawiczna interwencja Inspektorów Transportu Drogowego z WITD Wrocław z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem zakończyło ...
 NOCNY „PONAD-GABARYT” - powiększ

12 czerwca 2020 r.  około 22:00 Policjanci z KPP Środa Śląska na drodze krajowej nr 94, zatrzymali do kontroli ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 79 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.