Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

ITD DLA KIEROWCÓW - V STOLIK INSPEKCYJNY

Kliknij na plakat - dowiesz się więcej. więcej
  PRZEGLĄD TECHNICZNY NA ODLEGŁOŚĆ

21 lutego bieżącego roku inspektorzy z kłodzkiego oddziału ITD  w okolicach Nowej Rudy zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy wraz ...więcej
 LEWE TAKSÓWKI NA CELOWNIKU ITD

W dniu 14 lutego 2014 r. w godzinach nocnych, inspektorzy z dolnośląskiej ITD prowadzili kontrole pojazdów przewożących osoby na ...więcej
  PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA DRODZE

W dniu 12  lutego  2014 r. Inspektorzy z Jeleniogórskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu na zaproszenie pani dyrektor ...więcej
 BEZ HAMULCÓW

W dniu 5 lutego 2014 r. około godziny 17-tej, inspektorzy z dolnośląskiej ITD, zatrzymali na autostradzie A4, ciągnik siodłowy wraz ...więcej
 PRZEWOZIŁ ALKOHOL POD JEGO WPŁYWEM

W dniu 4 lutego 2014 r. w godzinach porannych, inspektorzy z dolnośląskiej ITD zatrzymali do kontroli we Wrocławiu przy ...więcej
 JAZDA „NA ŚPIOCHA”

W dniu 27 stycznia 2014 r. podczas czynności kontrolnych inspektorzy z legnickiego Oddziału Terenowego WITD we Wrocławiu po raz kolejny ...więcej
 

INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘCINCE

W dniu 24.01.2014 r. inspektorzy z legnickiego oddziału  Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego brali udział w Projekcie Prewencyjnym pt. „Bezpieczna ...więcej
 BEZ HAMULCÓW i ŚWIATEŁ NA ŁYSYCH OPONACH

W dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 10:15 we Wrocławiu przy Alei Jana III Sobieskiego, inspektorzy z dolnośląskiej ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 73 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu