Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

(NIE) BEZPIECZNY KIEROWCA AUTOKARU

Akcja kontrola „Bezpieczny Autokar” prowadzona jest w okresie ferii oraz wakacji przez Inspekcję Transportu Drogowego od wielu lat. W ...więcej
 PONAD 200 TYSIĘCY KILOMETRÓW MNIEJ NA LICZNIKU AUTOBUSU

Naruszenie warunków wykonywania przewozów regularnych specjalnych, dwukrotnie cofnięty licznik kilometrów, to efekty kontroli dokonanej przez dolnośląskich inspektorów Transportu Drogowego. 11 ...więcej
 NIELEGALNY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH

Autobusem bez badań technicznych, a także wymaganej licencji i zezwolenia na przewóz osób na linii regularnej-specjalnej, przedsiębiorca z Dolnego ...więcej
 PRZYWIÓZŁ ŚNIEG Z CZECH

30 stycznia 2020r. w miejscowości Piastów- droga krajowa nr 3, w ramach akcji „Bezpieczny autokar ferie 2020„ inspektorzy Oddziału ...więcej
 NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ

Niesprawny układ hamulcowy i wycieki płynów eksploatacyjnych ujawniono w autokarze, który miał przewieźć młodzież na rozgrywki sportowe z Legnicy ...więcej
 Skuteczne działania w ramach akcji „Bezpieczny autokar - ferie 2020”

25 stycznia 2020roku  Inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadząc rutynowe kontrole związane z akcją ...więcej
 ŚMIERTELNY WYPADEK NA KRAJOWEJ 94

Na drodze krajowej nr 94, między Kawicami i Mazurowicami, doszło do wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby.  Samochód ...więcej
  SZOFER INCOGNITO

23 stycznia br.  inspektorzy jeleniogórskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania kontrolne na drodze krajowej numer ...więcej
 PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Zadania i rola Inspekcji Transportu Drogowego na Dolnym Śląsku, skuteczność działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w 2019 ...więcej
 DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK

Niesprawny technicznie i drastycznie przeładowany pojazd na wadze inspektorów z Dolnego Śląska. 15 stycznia 2020 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 77 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu