Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

DŁUGA LISTA NARUSZEŃ UMOWY ADR

Brak ważnego świadectwa dopuszczenia cysterny, brak dokumentu przewozowego, brak aktualnego przeglądu gaśnic, braki w oznakowaniu pojazdów to długa lista ...więcej
 NIETRZEŹWY  KIEROWCA  POJAZDU CIĘŻAROWEGO

Ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie miał białoruski kierowca samochodu ciężarowego, który został zatrzymany przez patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu ...więcej
 MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLNYCH

W Słowacji, w miejscowości Żylina odbyły się, zorganizowane przez słowacki Narodni Inspektorat Prace, międzynarodowe działania służb kontrolnych transportu drogowego. ...więcej
 LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE

1 października 2019 roku odbyła się wyjątkowa lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzona przez Inspektorów Transportu Drogowego.  W spotkaniu prócz ...więcej
 NOCNE KONTROLE SZAREJ STREFY PRZEWOZU OSÓB.

Pięciu zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt nocnych kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych ...więcej
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

Skuteczna interwencja Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego w miejscowości Węgry pod Wrocławiem. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem zakończyło się ...więcej
 INSPEKTOR DOLNOŚLĄSKIEJ ITD UHONOROWANY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 września br. we Wrocławiu odbyły się dolnośląskie uroczystości z okazji Święta Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).  Podczas uroczystego apelu, ...więcej
 INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO W SŁUŻBIE OCHRONY KONKURENCJI W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Maksymalna przepisami kara grozi białoruskiemu przewoźnikowi za wykonywanie przewozu drogowego wbrew porozumieniom jakie zawarły Polska i Białoruś. Wykonywanie międzynarodowych przewozów ...więcej
 A MIAŁ CHRONIĆ DROGI…..

Za ciężki z niesprawnym układem hamulcowym i kierowniczym, realizował przewóz w ramach utrzymania dróg. Dnia 25 września 2019 r. na ...więcej
 ZA CIĘŻKI TRANSPORT GRUZU

Ponad 7 ton ważył pojazd dostawczy, który wyeliminowali z ruchu wrocławscy inspektorzy Transportu Drogowego. [2] 24 września 2019 roku inspektorzy ...więcej
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 73 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu