Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego  - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
NIELEGALNE PRZEWOZY OSÓB POD KONTROLĄ INSPEKCJI  - powiększ

Czterech kolejnych, zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych ...
 REALIZACJA „SKARG” W PISARZOWICACH  - powiększ

17 lipca 2020rok w miejscowości Pisarzowice w powiecie kamiennogórskim realizując wnioski o kontrole mieszkańców na zbyt szybko poruszające się ...
 WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ

Prawie wszyscy zatrzymani podczas działań na autostradzie A4 przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się ...
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Oddział Ternewy w Legnicy  po nominacji Komisariatu Policji w Chojnowie włączył się czynnie w ...
 FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDU CZŁONOWEGO  - powiększ

Siedem na dziesięć tarcz hamulcowych popękanych i połamanych, niedziałający hamulec na jednym z kół naczepy, przetarty przewód hamulcowy, nieszczelny ...
 INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO ODDALI HOŁD OBYWATELOM II RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAMORDOWANYM PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW.   - powiększ

11 lipca 2020 r. na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obrębskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wzięli udział ...
 KOLEJNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ

Trzech zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...
 VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.  - powiększ

9 lipca 2020 roku Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego reagując na wniosek mieszkańców dzielnicy Brochów, przeprowadzili kontrole ukierunkowane na dyscyplinowanie ...
 NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY   - powiększ

Sześć przeładowanych busów, usterki techniczne pojazdów, przekroczenie prędkości o 39 km/h na obszarze zabudowanym przy przewozie ADR ujawnili inspektorzy z ...
 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT NA PROMILACH.  - powiększ

8 lipca 2020 roku, na drodze krajowej  nr 94  miejscowość Przesieczany, w trakcie rutynowych czynności kontrolnych inspektorzy z jeleniogórskiego ...
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 82 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.