Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
I POMOC ITD - powiększ

[2] W dniu 2 października 2013 r., dzięki wsparciu Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, przeszkolono w zakresie udzielania I ...
 „STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA - powiększ

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się I z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi w ramach ...
 40 TON NA PROMILACH WE MGLE.  - powiększ

W dniu 25 września 2013 r. w godzinach porannych na drodze krajowej nr 5 w okolicy miejscowości Strzegom inspektorzy dolnośląskiego ...
 ITD DLA KIEROWCÓW – STOLIK INSPEKCYJNY  - powiększ

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2013 roku od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 km ...
 „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z INSPEKCJĄ TRANSPORTU DROGOWEGO” - powiększ

 W dniu 20 września 2013 r. inspektorzy z legnickiego Oddziału Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego brali udział w programie prewencyjnym ...
 DLACZEGO WARTO ZGŁASZAĆ AUTOBUS DO KONTROLI? - powiększ

[6]W dniu 20 września inspektorzy transportu drogowego skontrolowali autobus przewożący dzieci do Wrocławia. Pojazd nie był kontrolowany przed odjazdem. Kontrola ...
 „CHOCIAŻ TEN TYDZIEŃ JEŹDZIŁEM NA LEGALU… „ - powiększ

W dniu 19 września 2013roku  na drodze A4 zatrzymany został 40 tonowy zespół pojazdów przewożących cement z Opola do Rawicza. ...
 CHCIAŁ „ZGUBIĆ” PARĘ TON KAMIENI ? - powiększ

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Oddziału Kłodzkiego WITD Wrocław  prowadząc działania służbowe na terenie powiatu świdnickiego, spostrzegli, iż po ...
 PLAGA MANIPULACJI ORAZ „OSZUSTW” NA TACHOGRAFIE  - powiększ

W ramach popołudniowo-nocnych działań realizowanych w ostatni weekend przez Dolnośląską Inspekcję Transportu Drogowego ujawniono ponadprzeciętną liczbę manipulacji na tachografach ...
 W 5 MINUT STRACIŁ PRAWO JAZDY - powiększ

W dniu 14 września 2013 roku podczas nocnych działań kontrolnych o godzinie 02:00  w Szczytnej (powiat kłodzki) na drodze krajowej ...
 

« Poprzedni 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 81 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.