Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
WIRTUALNY ODPOCZYNEK - powiększ

W dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 21:20 na ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...
 PÓŁ EUROPY NA MAGENESIE  - powiększ

W dniu 03.12.2013r. inspektorzy z  legnickiego oddziału WITD  we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika rumuńskiego, którym ...
 ZGŁOŚ „GIMBUSA” NA BIS  - powiększ

W dniu 03 grudnia 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu dokonali kontroli autobusów dowożących dzieci do ...
 RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - powiększ

29 listopada 2013 r. kłodzki odział Inspekcji Transportu Drogowego waz ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku zorganizował działania kontrolne ukierunkowane na ...
 KOLEJNE UJAWNIONE OSZUSTWA ZAPISÓW TACHOGRAFU  - powiększ

W okresie od 26 do 28 listopada 2013 r. inspektorzy z  legnickiego oddziału WITD  we Wrocławiu podczas kontroli drogowych ...
 ITD DLA KIEROWCÓW - III STOLIK INSPEKCYJNY - powiększ

Kliknij na plakt - dowiesz się więcej.   
 KOLIZJA CZTERECH POJAZDÓW NA DRODZE NR 94 - powiększ

Dnia 19.11.2013 r. w późnych godzinach popołudniowych, inspektorzy z dolnośląskiej ITD, prowadząc kontrolę dynamiczną na terenie powiatu wrocławskiego, zabezpieczyli ...
 ITD DLA KIEROWCÓW - III STOLIK INSPEKCYJNY - powiększ

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2013 roku od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 ...
 INSPEKTORZY GOŚCILI NA FORACH ZAWODOWYCH - powiększ

W dniach 14 i 15 listopada br. inspektorzy z dolnośląskiej ITD uczestniczyli w zorganizowanych przez Szkoły Forach Zawodowych. Pierwsze ...
 BEZ TACHOGRAFU - powiększ

W dniu 14 listopada 2013 r. we Wrocławiu przy ulicy Jana III Sobieskiego około godziny 11:30, inspektorzy z dolnośląskiej ...
 

« Poprzedni 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 86 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.